ΠΜΣ «Φυσικοί Πόροι: Παρακολούθηση, τεχνολογία και βιοοικονομία» του Α.Π.Θ

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Φυσικοί Πόροι: Παρακολούθηση, τεχνολογία και βιοοικονομία» του Α.Π.Θ.  είναι απόλυτα προσαρμοσμένο στις σύγχρονες διεθνείς εξελίξεις αναφορικά με την ανάπτυξη μιας βιώσιμης και καινοτόμου οικονομίας με αποδοτική χρήση των πόρων, συμφιλιώνοντας τις ανάγκες για βιώσιμη πρωτογενή παραγωγή και αξιοποίηση των ανανεώσιμων φυσικών πόρων για βιομηχανικούς σκοπούς, διασφαλίζοντας τη βιοποικιλότητα και την περιβαλλοντική προστασία και συμβάλλοντας στη δημιουργία θέσεων εργασίας και επιχειρήσεων με τη χρήση της τεχνολογίας και της καινοτομίας.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Δασολογικών, Βιολογικών, Περιβαλλοντικών και Θετικών Επιστημών όπως επίσης και Πτυχιούχοι Τμημάτων Οικονομικών και Διοίκησης, Πληροφορικής, Διπλωματούχοι Πολυτεχνικών Σχολών και Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ) με σχετική συνάφεια με το αντικείμενο του ΠΜΣ. 

Τα μαθήματα του ΠΜΣ θα γίνονται υβριδικά, εξ αποστάσεως με μεθόδους σύγχρονης και ασύγχρονης διδασκαλίας και δια ζώσης στο Campus του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ στο Φοίνικα, σύμφωνα με τις πρόνοιες του νέου Νόμου για τα ΑΕΙ και τις αναμενόμενες υπουργικές αποφάσεις. Τα μαθήματα θα διεξάγονται Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο για τη διευκόλυνση των εργαζόμενων φοιτητών.

Δεκτοί στο ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, μπορούν να γίνουν και όσοι ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους για λήψη πτυχίου τον Σεπτέμβριο του 2022, μετά από προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης της Γραμματείας του αντίστοιχου Τμήματος.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Ιστοσελίδα

Πληροφορίες:

Πηγή : https://www.eduguide.gr/nea2020/pms-fysikoi-poroi-parakoloy8hsh-texnologia-kai-biooikonomia-toy-/