Καθημερινή ενημέρωση Τετάρτη 21/09/22

Σύμβαση έργου Πανεπιστήμιο Αιγαίου για την τεχνική υποστήριξη των χρηστών σε θέματα εφαρμογών λογισμικού και υπηρεσιών δικτύου, αιτήσεις ως και 24/09/2022

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Σύμβαση έργου Πανεπιστήμιο Αιγαίου με εξειδίκευση στην Πληροφορικής, και ειδικότερα στην Επιστήμη Υπολογιστών, στην Επιστήμη Δεδομένων και στην Στατιστική, αιτήσεις ως και 24/09/2022

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Υπεύθυνος Διαχείρισης Υποθέσεων Info desk – Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού | Υποβολή έως 28/09/2022

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Υπεύθυνη/ος Επικοινωνίας & Εθελοντισμού – Αθήνα – Genderhood

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

4 θέσεις ΠΕ Διοικητικών Οικονομικών στον ΕΛ.Γ.Α.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Software Engineers – LIDL – Θέρμη Θεσσαλονίκης

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

ΠΜΣ «Φυσικοί Πόροι: Παρακολούθηση, τεχνολογία και βιοοικονομία» του Α.Π.Θ

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Δικαίωμα δωρεάν φοίτησης σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τέλη φοίτησης

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Άλλες ενημερώσεις:

Δωρεάν Πρόγραμμα Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας από το PRAKSIS Business Coaching Center

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Among x Titan: Νέα Κοινότητα Επαγγελματιών together

Περισσότερες πληροφορίες εδώ