Υπάλληλος Back Office – Βοτανικός Αττικής

Περιγραφή Εταιρίας

Δυναμικά αναπτυσσόμενη εξαγωγική εταιρεία που δραστηριοποιείται στην επεξεργασία δερμάτων ενδιαφέρεται για την άμεση πρόσληψη Υπάλληλου Back Office με έδρα την Αθήνα.

Περιγραφή θέσης εργασίας. 

Ο κάτοχός της θέσης φέρει την ευθύνη της υποστήριξης του γραφείου .Την υποστήριξη της διαχείρισης πελατών του Εξωτερικού, διασφάλισης της παραγγελιοληψίας  και την έγκαιρη αποστολή των παραγγελιών.

Βασικά καθήκοντα: 

●  Συγκέντρωση και επαλήθευση πληροφοριών πριν την καταχώρησή τους σε βάσεις δεδομένων.

●  Έλεγχος ορθότητας καταχωρήσεων.

●  Έλεγχος και αρχειοθέτηση εγγράφων.

●  Γραμματειακή υποστήριξη.

●  Παραγγελιοληψία, Προετοιμασία, υλοποίηση, αποστολή και παρακολούθηση πλάνου εγκαίρων παραδόσεων  των εμπορευμάτων

 Απαραίτητα Προσόντα 

● Απόφοιτος ΑΕΙ/ΑΤΕΙ/ΙΕΚ.

● Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

● Πολύ καλή χρήση MS Office και ειδικά στο Excel. Εμπειρία στη χρήση CRM,ERP.

● Άνεση στην επικοινωνία, πολύ καλή χρήση γραπτού και προφορικού λόγου.

● Διοικητικές και οργανωτικές δεξιότητες.

● Εργατικότητα, ομαδικό πνεύμα συνεργασίας και εχεμύθεια.

● Ανταπόκριση σε ένα οργανωμένο περιβάλλον με διαδικασίες και οδηγίες.

● Επιθυμητή αντίστοιχη εμπειρία.

Παροχές. 

●  Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό  μισθό .

●  Δυνατότητες εξέλιξης σε ένα σύγχρονο, μοντέρνο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο email bio.vasiliadis@gmail.com αναγράφοντας στο θέμα τον κωδικό θέσης BACK OFFICE.