Παρασκευαστής Α Υλών  Φινιρίσματος Δερμάτων – Βοτανικός Αττικής

Η Εταιρία:

Δυναμικά αναπτυσσόμενη εξαγωγική εταιρεία που δραστηριοποιείται στην επεξεργασία/φινίρισμα προϊόντων μόδας δέρματος ενδιαφέρεται για την άμεση πρόσληψη παρασκευαστή Α υλών στο τμήμα φινιρίσματος .

Περιγραφή θέσης:

Είναι υπεύθυνος για την παρασκευή/ζύγηση Α Υλών με βάση την συνταγή που λαμβάνει από τον Προϊστάμενο φινιρίσματος. Παρακολουθεί την διαθεσιμότητα των Α’ Υλών  και ελέγχει τη ποιότητα των προϊόντων.

Βασικά καθήκοντα: 

  • Ζύγηση Α΄Υλων με βάση τις συνταγές για το φινίρισμα των δερμάτων.
  • Ελέγχει την ποσότητα των Α΄Υλων που χρειάζονται με βάση το πρόγραμμα παραγωγής.
  • Επιβλέπει την ορθή χρήση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων και την τήρηση των κανονισμών ασφαλείας και ποιότητας. 

Απαραίτητα προσόντα:

  • Προϋπηρεσία ( θωρείται επιπλέον προσόν)
  • Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες
  • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
  • Χρήση Η/Υ 

Προσωπικά χαρακτηριστικά:

  • Ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης, τηρώντας αυστηρά χρονοδιαγράμματα
  • Δυνατότητα εργασίας σε διαπολιτισμικό περιβάλλον και αποδοχή διαφορετικών πολιτισμικών χαρακτηριστικών.
  • Εργασία σε συνθήκες εργοστασίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail bio.vasiliadis@gmail.com αναγράφοντας στο θέμα τον κωδικό θέσης Εργοδηγός.

Υπεύθυνος επικοινωνίας : Δημητρακάκης Αντώνιος  Τηλέφωνο : 2103460855