Εργοδηγός Παραγωγής (Production Supervisor).

Η Εταιρία:

Δυναμικά αναπτυσσόμενη εξαγωγική εταιρεία που δραστηριοποιείται στην επεξεργασία/φινίρισμα προιόντων μόδας δέρματος ενδιαφέρεται για την άμεση πρόσληψη Εργοδηγού Παραγωγής.

Περιγραφή θέσης:

Είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό, την επίβλεψη και την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος του. Παρακολουθεί την διαθεσιμότητα των υλικών, ελέγχει τη ποιότητα των προϊόντων, τις διαδικασίες παραγωγής και τηρεί τις ημερομηνίες παράδοσης των παραγγελιών.

Βασικά καθήκοντα: 

 • Οργανώνει και συντονίζει τις δραστηριότητες της παραγωγής για την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος του για την επίτευξη των στόχων.
 • Επικοινωνία με τα υπόλοιπα τμήματα για τον προγραμματισμό της παραγωγής.
 • Ελέγχει την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων.
 • Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά έκτακτα προβλήματα, βλάβες μηχανημάτων, απουσία προσωπικού κλπ.
 • Προτείνει νέες μεθόδους παραγωγής για βελτίωση της.
 • Επιβλέπει την ορθή χρήση του εξοπλισμού και την τήρηση των κανονισμών ασφαλείας και ποιότητας. 
 • Έλεγχος παραλαβών και τήρηση ιχνηλασιμότητας.

 Προσόντα:

 • Προϋπηρεσία σε βιομηχανική μονάδα ( επιθυμητή).
 • Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΕΙ / ΤΕΙ (Δοιήκηση Παραγωγής ή άλλο συναφές αντικείμενο) .
 • Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες.
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 • Χρήση MS OFFICE.
 • Χρήση ERP (επιθυμητή).

Προσωπικά χαρακτηριστικά:

 • Ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης, τηρώντας αυστηρά χρονοδιαγράμματα.
 • Δυνατότητα εργασίας σε διαπολιτισμικό περιβάλλον και αποδοχή διαφορετικών πολιτισμικών χαρακτηριστικών.

Η εταιρία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικές αποδοχές.
 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον.
 • Δυνατότητα εξέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail bio.vasiliadis@gmail.com αναγράφοντας στο θέμα τον κωδικό θέσης Εργοδηγός.

Υπεύθυνος επικοινωνίας : Δημητρακάκης Αντώνιος  Τηλέφωνο : 2103460855