Βοηθός  Εργοδηγού Παραγωγής – Βοτανικός Αττικής

Η Εταιρία:

Δυναμικά αναπτυσσόμενη εξαγωγική εταιρεία που δραστηριοποιείται στην επεξεργασία/φινίρισμα προιόντων μόδας δέρματος ενδιαφέρεται για την άμεση πρόσληψη  Βοηθού Εργοδηγού Παραγωγής.

Βασικά καθήκοντα: 

 • Ελέγχει την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων.
 • Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά έκτακτα προβλήματα, βλάβες μηχανημάτων, απουσία προσωπικού κλπ.
 • Προτείνει νέες μεθόδους παραγωγής για βελτίωση της.
 • Επιβλέπει την ορθή χρήση του εξοπλισμού και την τήρηση των κανονισμών ασφαλείας και ποιότητας. 
 • Έλεγχος παραλαβών και τήρηση ιχνηλασιμότητας.

 Προσόντα:

 • Προϋπηρεσία σε βιομηχανική μονάδα ( επιθυμητή).
 • Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ / ΙΕΚ (Δοιήκηση Παραγωγής ή άλλο συναφές αντικείμενο)
 • Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες.
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 • Χρήση MS OFFICE.

 Προσωπικά χαρακτηριστικά:

 • Ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης, τηρώντας αυστηρά χρονοδιαγράμματα.
 • Δυνατότητα εργασίας σε διαπολιτισμικό περιβάλλον και αποδοχή διαφορετικών πολιτισμικών χαρακτηριστικών.

 Η εταιρία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικές αποδοχές.
 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον.
 • Δυνατότητα εξέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail bio.vasiliadis@gmail.com αναγράφοντας στο θέμα τον κωδικό θέσης Εργοδηγός.

Υπεύθυνος επικοινωνίας : Δημητρακάκης Αντώνιος  Τηλέφωνο : 2103460855