Επιμορφωτικά Προγράμματα Τεχνολογίας και Ανάπτυξης (Ε.Π.Τ.Α.) από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Τα Επιμορφωτικά Προγράμματα ΤΕχνολογίας και Ανάπτυξης (Ε.Π.Τ.Α.) από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν εξειδικευμένους κύκλους κατάρτισης τόσο σε έμπειρους όσο και σε νέους επαγγελματίες και εργαζόμενους σε θεματικές περιοχές της Πολυτεχνικής Σχολής και του τμήματος Μ.Π.Ε.Σ., όπως δίκτυα & ασφάλεια επικοινωνιών, ψηφιακός μετασχηματισμός, τεχνολογίες cloud, ψηφιακές δεξιότητες, ψηφιακό μάρκετινγκ, εκπαιδευτική ρομποτική, ΤΠΕ και ειδική αγωγή. Παρέχονται οι σχετικές γνώσεις αξιοποιώντας σύγχρονες μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, όπου έμπειροι επαγγελματίες του χώρου δρουν σαν επιμορφωτές παρέχοντας πρακτική εμπειρία και εξάσκηση. Η χορήγηση του σχετικού πιστοποιητικού επιμόρφωσης διασφαλίζει την διεθνή αναγνώριση των παρεχόμενων γνώσεων.

Μπορείτε να βρείτε τα τρέχοντα επιμορφωτικά προγράμματα, στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://epta.aegean.gr

ΕΠΤΑ – Επιμορφωτικά Προγράμματα

Τεχνολογίας & Ανάπτυξης

Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τηλ. 22730-82255, email: epta@aegean.gr