ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS: Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής – Ηράκλειο

ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS ΕΛΛΑΔΟΣ

Αναζητούμε

Εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής (1) (κωδικός θέσης: ΕΠΚ1)

για τη στελέχωση του Κέντρου Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας Ηρακλείου Κρήτης,
που εντάσσεται στο πλαίσιο λειτουργίας των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος. Για λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα,
παρακαλούμε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας https://sos-villages.gr/kentra-stirixis/.

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο ή δίπλωμα Ειδικής Αγωγής ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή δίπλωμα εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή
 • Τουλάχιστον 2ετής προϋπηρεσία στο αντικείμενο, με παιδιά σχολικής ηλικίας
 • Προηγούμενη εμπειρία με ευάλωτες ή ευπαθείς ομάδες θα συνεκτιμηθεί θετικά.
 • Εμπειρία και ικανότητα στη συνεργασία διεπιστημονικής ομάδας
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ

Λεπτομέρειες

 • Τύπος απασχόλησης: μερική απασχόληση (δυνατότητα συνεργασίας με ΙΚΑ ή ΤΠΥ)
 • Διάρκεια: ακαδημαϊκό έτος (09/2022-07/2023) με προοπτική ανανέωσης
 • Τόπος εργασίας: Κέντρο Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας Ηρακλείου
 • Ωράριο: απογευματινό, σύνολο 25 ώρες εβδομαδιαίως
 • Έναρξη: 26/09/2022

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Απαιτείται αρχικά μόνο ηλεκτρονική αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων των ενδιαφερόμενων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.] έως την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου, με την υποχρεωτική αναγραφή του κωδικού θέσης ΕΠΚ1 στο θέμα.

*Σημείωση: Παρακαλούμε η ονομασία του συνημμένου αρχείου στο οποίο εσωκλείεται το βιογραφικό σας να είναι στην εξής μορφή: ΟΝΟΜΑ_ΕΠΩΝΥΜΟ_ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ.

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι θα προκριθούν βάσει των δηλωθέντων προσόντων τους, θα χρειαστεί να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που υποστηρίζουν την υποψηφιότητά τους καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου.

Λόγω του επείγοντος της θέσης, το σωματείο διατηρεί το δικαίωμα πρόσληψης και πριν από την τελική ημερομηνία υποβολής. Επικοινωνία θα γίνει μόνον με τους υποψηφίους που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 22/09/22

πηγή: https://www.skywalker.gr/elGR/aggelia/ergasias/%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%91%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE%CF%82—%CE%97%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF/B7647E66-8DDA-8954-ECDE-07BABBFE5B6E