Μοριοδοτούμενο Σεμινάριο σε νέες Ψηφιακές Τεχνολογίες από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Κρήτης

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.Δι.Βι.Μ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης, διεξάγεται σεμινάριο διάρκειας 8 μηνών για την επικαιροποίηση σπουδών σε νέες τεχνολογίες (Python Programming, Data Processing, Machine Learning). Το σεμινάριο είναι μοριοδοτούμενο από τον ΑΣΕΠ και απευθύνεται σε αποφοίτους Τμημάτων Μαθηματικών και άλλων Θετικών Επιστημών.

Καταληκτική ημερομηνία εγγραφών: 19 Σεπτεμβρίου, 2022.
Αιτήσεις: https://honos.admin.uoc.gr/KEDIBIM/index.php/aitisi/aitisi-symmetoxis-se-programma

Για περισσότερες πληροφορίες:
· email: edit-kedivim@math.uoc.gr
· Ιστοσελίδα: http://math.uoc.gr/~edit-kedivim/
· e-learning: https://elearn.kedivim.uoc.gr/enrol/index.php?id=9