Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σαράντα δύο (42) θέσεων υποψήφιων διδακτόρων της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του ΕΜΠ

Η Σχολή Ε.Μ.Φ.Ε. του Ε.Μ.Π. προκηρύσσει σαράντα δύο (42) θέσεις υποψήφιων διδακτόρων για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής χωρίς οικονομική ενίσχυση.

Οι προκηρυσσόμενες θέσεις θα κατανεμηθούν ως εξής στους επιμέρους τομείς της σχολής:

 • Δώδεκα (12) θέσεις στον τομέα Μαθηματικών
 • Δεκαπέντε (15) θέσεις στον τομέα Φυσικής
 • Δώδεκα (12) θέσεις στον τομέα Μηχανικής
 • Τρεις (3) θέσεις στον τομέα ΑΚΕΔ

Η αίτηση υποψηφιότητας συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία της Σχολής έως τις 12 Σεπτεμβρίου 2022, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση phdsemfe@mail.ntua.gr.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση
 2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών
 3. Αναλυτική βαθμολογία
 4. Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών
 5. Συστατικές επιστολές
 6. Βιογραφικό σημείωμα
 7. Αντίγραφα εργασιών
 8. Φωτοτυπία Α.Τ.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην αναλυτική προκήρυξη εδώ.

Πηγή: https://www.eduguide.gr/grad/prokyriksi_phd/2022-prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-saranta-dyo-42-theseon-ypopsifion-didaktoron-tis-sholis-efarmosmenon-ma,2017