“Διευθυντής/ Διευθύντρια” στο Ενημερωτικό Κέντρο της DAAD Eλλάδας στην Αθήνα

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.daad.gr/files/2022/09/2022_Ausschreibung-ICL.pdf

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 09.10.22