Παράταση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ΠΜΣ «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ»

Σκοπός του Π.Μ.Σ. «Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου» είναι οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες του Π.Μ.Σ. να αποκτήσουν γνώσεις για την ανατολική Μεσόγειο κατά την αρχαιότητα μέσα από όλες τις διαστάσεις της. Ταυτόχρονα να μυηθούν στην ερευνητική διαδικασία αλλά και στις διαδικασίες της συμμετοχικής έρευνας στο πλαίσιο της αρχαιολογικής θεωρίας και στη βάση των θεωρητικών μεθόδων, οι οποίες προτείνονται στο χώρο της αρχαιολογίας και των αρχαιογνωστικών επιστημών.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση:

https://nautilus.aegean.gr/ έως 19.09.2022

Περισσότερες πληροφορίες: https://ema.aegean.gr/

Μπονιάτη Μάγδα, Γραμματειακή Υποστήριξη Π.Μ.Σ. «Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου»  

Τηλ.: +30 2241099370

Email: rhodes_pms_eastarch@aegean.gr