Ερευνητής Ιστοριών – Λέσβος – Λήμνος – Δωδεκάνησα «Istorima», ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Το Istorima είναι μία Αστική Μη κερδοσκοπική Εταιρεία με σκοπό τη δημιουργία ενός μεγάλου αρχείου προφορικών ιστοριών της Ελλάδας και την προσφορά προσωρινής απασχόλησης σε νέους. Το Istorima πραγματοποιείται με ιδρυτική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του για την Ενίσχυση και Επανεκκίνηση των Νέων.

Περιγραφή

Ερευνητής Istorima

6μηνη προσωρινή απασχόληση

Ο κάθε Ερευνητής καταγράφει προφορικές ιστορίες και διηγήσεις στον τόπο διαμονής του, παλιές και σύγχρονες, πάνω σε θέματα ιστορικά, τοπικά, από ένα εύρος θεμάτων. Η διαδικασία περιλαμβάνει:

 • Εύρεση αφηγητή και ιστορίας
 • Ηχητική καταγραφή της ιστορίας μέσω του εξοπλισμού που παρέχεται
 • Εισαγωγή στοιχείων της ιστορίας σε ηλεκτρονική φόρμα
 • Περίληψη και απομαγνητοφώνηση της ιστορίας
 • Συλλογή 30 προφορικών ιστοριών στο διάστημα των 6 μηνών
 • Συμμετοχή σε εκπαιδευτικές ημερίδες

Απατείται:

 • Ο Ερευνητής δεν παρέχει υπηρεσίες με σχέση μισθωτής εργασίας, δεν έχει αναλάβει για λογαριασμό τρίτου, εκτέλεση έργου και δεν ασκεί ελεύθερο επάγγελμα, ούτε είναι επιτηδευματίας
 • Ηλικία 18-35 ετών
 • Δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στην Ελλάδα
 • Τόπος κατοικίας: Λέσβος, Λήμνος

Εκπαίδευση, προσόντα

 • Απολυτήριο Λυκείου ή Πτυχίο Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι απαιτούμενα
 • Πτυχίο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Προτιμητέο
 • Άπταιστη γνώση Ελληνικής γλώσσας, στον προφορικό και γραπτό λόγο
 • Εξοικείωση με τη χρήση μέσων και εφαρμογών τεχνολογίας και ψηφιακού εξοπλισμού

Δεξιότητες, χαρακτηριστικά

 • Αγάπη για τον τόπο και τους ανθρώπους του
 • Επικοινωνία
 • Ενεργητική ακρόαση
 • Συνέπεια και αξιοπιστία
 • Δυνατότητα να εργαστεί αυτόνομα
 • Δυνατότητα να χτίζει διαπροσωπικές σχέσεις

Πλεονεκτήματα

 • Απόκτηση σημαντικής προϋπηρεσίας και δεξιοτήτων
 • Ευέλικτο ωράριο εργασίας
 • Ικανοποιητική αμοιβή

Πηγή : https://apply.workable.com/istorima/