Υπεύθυνος Επεξεργασίας Ψηφιακών Δεδομένων Μεγάλου Όγκου – Αττική – LINK ΑΕ

Η εταιρία LINK Α.Ε. ζητά να προσλάβει:

Υπεύθυνο επεξεργασίας ψηφιακών δεδομένων μεγάλου όγκου

(Κωδ. θέσης: SOFTENG -06)

Η θέση αφορά στην επεξεργασία ψηφιακών δεδομένων LiDAR με σκοπό τη δημιουργία τρισδιάστατων ψηφιακών μοντέλων και επεξεργασία αεροφωτογραφιών για φωτογραμμετρικές εφαρμογές.

Απαραίτητα προσόντα

 • Απόφοιτος σχολής θετικών επιστημών ή πολυτεχνείου
 • Άνετη χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και εφαρμογών MS Office
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Ικανότητα επικοινωνίας και εργασίας σε ομαδικό περιβάλλον
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες υποψηφίους)

Επιθυμητά προσόντα & εμπειρία

 • Χρήση λογισμικού επεξεργασίας ψηφιακών δεδομένων για επεξεργασία ψηφιακών δεδομένων LiDAR
 • Επεξεργασία & διαχείριση μεγάλου όγκου ψηφιακών δεδομένων
 • Δημιουργία τρισδιάστατων μοντέλων
 • Φωτογραμμετρικές εφαρμογές και δημιουργία ορθοφωτοχαρτών
 • Μεταπτυχιακές σπουδές στη γεωπληροφορική

Η εταιρία προσφέρει:

 • ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • εκπαίδευση στις τεχνολογίες στις οποίες δραστηριοποιείται

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να αποστέλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα σημειώνοντας τον κωδικό της θέσης για την οποία γίνεται η αίτηση:

Πηγή : https://www.skywalker.gr/elGR/aggelia/ergasias/%CE%A5%CF%80%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CE%95%CF%80%CE%B5%CE%BE%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%A8%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%94%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CF%85-%CE%8C%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CF%85/A7DDA2CC-8EEC-2F8C-1AFC-BEFD54A6868E