Καθηγητής-τρια Ρομποτικής – δυτική Θεσσαλονίκη

Περιγραφή

Εκπαιδευτικός όμιλος στη Δυτική Θεσσαλονίκη ζητά να προσλάβει Καθηγητή-τρια Ρομποτικής για εργασία μερικής απασχόλησης.

(Αφορά εργασία μόνο καθημερινές και όχι Σαββατοκύριακο).

Απαραίτητα Προσόντα

  • Πτυχίο Πληροφορικής, Παιδαγωγικού ή Μαθηματικού
  • Απαραίτητη φροντιστηριακή εμπειρία
  • Μεταδοτικότητα