Στέλεχος IT & Engineering Field Support Specialist – Θεσσαλονίκη

Η εταιρία EUROGAT AE με ηγετική θέση στο χώρο των επαγγελματικών μηχανών καφέ και τον εξοπλισμό bar αναζητά στέλεχος για το ΙΤ τμήμα στο κατάστημα της Θεσσαλονίκης.

Στέλεχος: IT & Engineering Field Support Specialist

Ο «IT & Engineering Field Support Specialist» είναι υπεύθυνος για το συντονισμό και την υποστήριξη των υφιστάμενων υποδομών (δικτύων, τηλεφωνίας, VPN και συστημάτων πληροφορικής), επίσης σε συνεργασία με τον IT-Manager, παρέχει βοήθεια στήριξης επί των λογισμικών της επιχείρησης στα στελέχη της, παρέχοντας καθοδήγηση για τα προβλήματα και τα τεχνικά ζητήματα, συντονισμό των έργων πληροφορικής, συνεργασία με τις ανάλογες διευθύνσεις διαχείρισης των social media της επιχείρησης, διαχείριση της ασφάλειας των δικτύων και της πληροφορικής, την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών και του λογισμικού, συμμετοχή στη σύνταξη προϋπολογισμού αναγκών του τμήματος, παρακολούθηση της σχετιζόμενης αγοράς.

Αρμοδιότητες:

 • Assistant διαχείρισης της ομάδας υποστήριξης πληροφορικής που φροντίζει τις τεχνικές και λογισμικές ανάγκες της εταιρείας
 • Συμμετέχει σε όλα τα αιτήματα τεχνικά και λογισμικής λειτουργίας να αντιμετωπίζονται έγκαιρα και αποτελεσματικά με το υψηλότερο επίπεδο εξυπηρέτησης στη λειτουργίας της επιχείρησης
 • Συμμετοχή στη παρακολούθηση όλων των σχετικών servers και υπόλοιπων συστημάτων για τη διασφάλιση λειτουργίας 24/7/365
 • Συμμετοχή στην αδιάλειπτη λειτουργία υπηρεσιών τοπικά και απομακρυσμένα σε συναδέλφους 24/7/365
 • Συμμετοχή για την ομαλή λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου
 • Συμμετοχή για την ομαλή λειτουργία του ERP λογισμικού
 • Υποστήριξη όλων των γενικών και ειδικών δραστηριοτήτων λειτουργίας της επιχείρησης σε όλα τα εφαρμοσμένα λογισμικά και εκτυπωτικά καθώς και στη διαχείριση της υποδομής πληροφορικής (εξυπηρετητές εφαρμογών και βάσεων δεδομένων)
 • Συμμετοχή στη διαχείριση των οικονομικών πτυχών του IT τμήματος στην κατάρτιση προϋπολογισμού, διεξαγωγή έρευνας προϊόντων για το τμήμα του, προτάσεις αγοράς απαραίτητων για το τμήμα του
 • Συμμετοχή στη διασφάλιση της λειτουργίας της επιχείρησης με την εφαρμογή της ασφάλειας και της διαθεσιμότητας των πληροφοριών μέσω συγκεκριμένων δραστηριοτήτων (παρακολούθηση, δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας)
 • Συμμετοχή στη διαχείριση δικτύου (Cisco, Lan, WAN)
 • Συμμετοχή στη παρακολούθηση και συντήρηση του δικτύου και των διακομιστών (Foretigate , Cisco)
 • Συμμετοχή στη κατασκευή εργαλείων και αυτοματισμών στις διαδικασίες για τη βελτίωση των τρόπων εργασίας (Scripts)
 • Συμμετοχή στη παρακολούθηση πρωτοκόλλων των διαδικασιών ασφαλείας για την πρόληψη πιθανών απειλών (F-Secure)
 • Συμμετοχή στη διατήρηση της συμμόρφωσης των λειτουργιών πληροφορικής με τα εταιρικά πρότυπα
 • Συμμετοχή στην αναβάθμιση, εγκατάσταση και διαμόρφωση νέου λογισμικού και υλικού
 • Συμμετοχή στις διαδικασίες τεκμηρίωσης και σύνταξη οδηγιών τελικού χρήστη
 • Υποστήριξη συναδέλφων σε θέματα πληροφορικής
 • Συμμετοχή στη σχεδίαση και εκτέλεση έργων πληροφορικής μέσα από την ομαδική εργασία του τμήματος IT

Απαραίτητα Προσόντα

 • Γνώσεις Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών
 • 2 χρόνια προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση
 • Άριστη γνώση Microsoft Office Advanced
 • Καλή γνώση της My SQL, Microsoft SQL Server PL / SQL, διαχείριση βάσεων δεδομένων
 • Καλή γνώση των MS Windows διαχείρισης Server
 • Εμπειρία σε ERP πρόγραμμα
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Αναλυτική Σκέψη & Ομαδικό Πνεύμα
 • Άνεση στην επικοινωνία
 • Οργανωτικές ικανότητες
 • Ευχάριστη προσωπικότητα
 • Ικανότητα λήψης αποφάσεων υπό πιεστικές συνθήκες

Παροχές

Προσφέρουμε:
 • Πλήρη απασχόληση
 • Δυνατότητα εξέλιξη με αξιοποίηση των ικανοτήτων σε μια συνεχώς αναπτυσσόμενη εταιρία του κλάδου, με σύγχρονη δομή και οργάνωση
 • Όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται αντιμετωπίζονται με εμπιστευτικότητα

Πηγή : https://www.jobfind.gr/JobAd/View/GR/Theseis_Ergasias/422ed1d5-c85b-4235-89ee-9d8f52b53dc0/