Παιδαγωγός – Ηράκλειο Κρήτης – Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος

Παιδαγωγός – Ηράκλειο Κρήτης

ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS ΕΛΛΑΔΟΣ

Αναζητούμε

Παιδαγωγό (1)

(Κωδικός θέσης: ΠΑΙΔΚ1)

για τη στελέχωση του Παιδικού Χωριού SOS Ηρακλείου Κρήτης που υπάγεται στο πλαίσιο λειτουργίας των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος. Για λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα, παρακαλούμε, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας https://sos-villages.gr/paidika-xoria-sos/.

Περιγραφή ρόλου

Ο παιδαγωγός SOS αποτελεί πρόσωπο αναφοράς και είναι συνυπεύθυνος, μαζί με τη Μητέρα SOS, ως προς τα καθήκοντα της ανατροφής των παιδιών. Δημιουργεί συναισθηματική σύνδεση με τα παιδιά και έχει ζωτικό χώρο και παρουσία στο σπίτι όπου μεγαλώνουν, συμμετέχοντας ενεργά στην καθημερινότητα της οικογένειας. Αναλαμβάνει την παιδαγωγική υποστήριξη των φιλοξενούμενων παιδιών τόσο στο επίπεδο του σχεδιασμού και της συνδιαμόρφωσης του ατομικού «πλάνου ζωής» και του παιδαγωγικού ατομικού πλάνου, όσο και στο πρακτικό επίπεδο της υλοποίησής τους. Έχει σημαίνοντα ρόλο στη διαμόρφωση εκείνων των συνθηκών που θα συμβάλουν θετικά στην ψυχική, πνευματική και κοινωνική ισορροπία και ανάπτυξη του παιδιού ούτως ώστε να αποκτήσει τη απαραίτητη αυτοεκτίμηση.

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ κοινωνικών, ανθρωπιστικών ή παιδαγωγικών σπουδών (π.χ. Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, Παιδαγωγικών, Κοινωνικής Εργασίας)
 • Προϋπηρεσία σε δομές εξειδικευμένης φροντίδας παιδιών και εφήβων
 • Εμπειρία στη συνεργασία διεπιστημονικής ομάδας
 • Δυνατότητα εργασιακής δέσμευσης για ικανό χρονικό διάστημα και ανάλογο της φύσεως του ρόλου
 • Ικανότητα κρίσης, με επικοινωνιακές και συνεργατικές δεξιότητες σε υψηλό επίπεδο
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή δίπλωμα εξειδίκευσης (επιθυμητό)
 • Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου
 • Γνώση Η/Υ (Word, Excel, Internet)
 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

Λεπτομέρειες

 • Τύπος απασχόλησης: πλήρης
 • Έναρξη: Σεπτέμβριος 2022
 • Ωράριο εργασίας: 11:00-19:00 
 • Χώρος εργασίας : Φοινικιά Ηρακλείου
 • Διάρκεια σύμβασης: προοπτική αορίστου χρόνου

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Απαιτείται αρχικά μόνο ηλεκτρονική αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων των ενδιαφερομένων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.] έως την Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου, με την υποχρεωτική αναγραφή του κωδικού θέσης (ΠΑΙΔΚ1) στο θέμα.

*Σημείωση: Παρακαλούμε η ονομασία του συνημμένου αρχείου στο οποίο εσωκλείεται το βιογραφικό σας να είναι στην εξής μορφή: ΟΝΟΜΑ_ΕΠΩΝΥΜΟ_ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ.

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι θα προκριθούν βάσει των δηλωθέντων προσόντων τους, θα χρειαστεί να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που υποστηρίζουν την υποψηφιότητά τους, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου.

Λόγω του επείγοντος της θέσης, το σωματείο διατηρεί το δικαίωμα πρόσληψης και πριν από την τελική ημερομηνία υποβολής. Επικοινωνία θα γίνει μόνο με τους υποψηφίους που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

Πηγή : https://www.skywalker.gr/elGR/aggelia/ergasias/%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CF%8C%CF%82—%CE%97%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82/17E6967E-5A9A-B19D-A349-E62F916C5777