ΕΛΙΑΜΕΠ: Στέλεχος Διοίκησης

Το ΕΛΙΑΜΕΠ ζητά Στέλεχος Διοίκησης. Ο/Η υποψήφιος/α θα αναλάβει διοικητικά καθήκοντα στη γραμματεία του Ιδρύματος και γραμματειακή υποστήριξη στον Γενικό Διευθυντή του ΕΛΙΑΜΕΠ.

Σύμβαση:

Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης και διαθέσιμη από το Σεπτέμβριο του 2022.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 31 Αυγούστου 2022

Απαιτούμενα προσόντα θέσης:

· Πτυχίο ΑΕΙ

· Άριστη γνώση και χρήση Microsoft Office (ιδιαίτερα Word, Excel, PowerPoint)

· Άριστη γνώση και χρήση της αγγλικής γλώσσας

· Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση ή ως Personal/Executive Assistant θα εκτιμηθεί ως προσόν

· Πολύ καλές οργανωτικές δεξιότητες και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων

· Δεξιότητες multitasking και διαχείρισης χρόνου

· Εξοικείωση με συσκευές/gadgets και εφαρμογές γραφείου (e-calendars, εκτυπωτές κ.ά.)

· Εξοικείωση με τον κλάδο των πολιτικών επιστημών/ ευρωπαϊκών θεσμών και διεθνών σχέσεων θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν

· Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας θα συνεκτιμηθεί

· Υψηλό πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας

· Εμπειρία σε προγραμματισμό και καταγραφή πρακτικών συναντήσεων θα εκτιμηθεί ως προσόν

· Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες (προφορική και γραπτή επικοινωνία)

Καθήκοντα/Αρμοδιότητες Θέσης:

· Διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στον Γενικό Διευθυντή: Συντονισμός & τήρηση του ηλεκτρονικού ημερολογίου του, καθημερινή ανανέωση καταλόγου εκκρεμοτήτων του & follow-up, επικοινωνία με εξωτερικούς φορείς εκ μέρους του Γενικού Διευθυντή, διοργάνωση συναντήσεων διαδικτυακών και δια ζώσης με εξωτερικούς και εσωτερικούς φορείς στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, αποστολή απαντήσεων μέσω email/ τηλεφωνικώς εκ μέρους του Γεν. Διευθυντή. Προγραμματισμός των επαγγελματικών ταξιδιών (κρατήσεις εισιτηρίων, διαμονή) του Γενικού Διευθυντή

· Σύνδεσμος επικοινωνίας μεταξύ της Διοίκησης, των στελεχών και των συνεργατών του Ιδρύματος

· Διαχείριση και δρομολόγηση εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων, emails και μηνυμάτων με ακρίβεια

· Σύνταξη emails, reports, memos για λόγους εσωτερικής ή εξωτερικής επικοινωνίας

· Οργάνωση συναντήσεων και ενημέρωση των ημερολογίων συνεργατών ΕΛΙΑΜΕΠ

· Οργάνωση/Βοήθεια στην οργάνωση εσωτερικών ή εξωτερικών εκδηλώσεων

· Διαχείριση αιτημάτων και ερωτήσεων από και προς την Διοίκηση του ΕΛΙΑΜΕΠ

· Ενημέρωση και διατήρηση της πολιτικής και των διαδικασιών του γραφείου

· Έλεγχος και αναπλήρωση αποθεμάτων (αναλώσιμα είδη) του γραφείου ως Office Manager

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλουν ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους σημείωμα αναγράφοντας απαραίτητα στο θέμα τον κωδικό θέσης «ΣΔ 8.22», συνοδευόμενο από συστάσεις και μια σύντομη επιστολή που να εξηγεί γιατί ενδιαφέρονται για τη θέση αυτή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: elizabeth@eliamep.gr

Όσοι/ες υποψήφιοι/ες κριθούν κατάλληλοι ενδέχεται να τους ζητηθούν κάποια επιπλέον δικαιολογητικά πριν κληθούν σε συνέντευξη.

Το ΕΛΙΑΜΕΠ προάγει τις ίσες ευκαιρίες στις διαδικασίες πρόσληψης και αξιολόγησης του προσωπικού, και δεν κάνει διακρίσεις με βάση το φύλο, τη φυλή, την εθνική καταγωγή, τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ηλικία, ή την αναπηρία.

Το ΕΛΙΑΜΕΠ ακολουθεί διαδικασίες που είναι εναρμονισμένες με τη νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΓΚΠΔ 679/2016), την οποία το προσωπικό του ΕΛΙΑΜΕΠ τηρεί αυστηρά κατά τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

πηγή: https://www.eliamep.gr/vacancy/%cf%84%ce%bf-%ce%b5%ce%bb%ce%b9%ce%b1%ce%bc%ce%b5%cf%80-%ce%b6%ce%b7%cf%84%ce%ac-%cf%83%cf%84%ce%ad%ce%bb%ce%b5%cf%87%ce%bf%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%bf%ce%af%ce%ba%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82/