Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Περιβάλλον και Αγροδιατροφή” (χωρίς δίδακτρα)- Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, μετά από εισήγηση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών οργανώνει δωρεάν πρόγραμμα σπουδών στην Περιβάλλον και Αγροδιατροφή.

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

  • Αίτηση
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
  • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα
  • Γνώση ξένων γλωσσών
  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις
  • Αποδεικτικό επαγγελματικής δραστηριότητας
  • Συστατικές επιστολές
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι γραμμένος/γραμμένη σε άλλο ΠΜΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά με φυσικό αρχείο (ταχυδρομικά σε φάκελο) και παράλληλα με ηλεκτρονικό αρχείο (email), ένα ενιαίο pdf που θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά με θέμα “ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΠΜΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ_ ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ” και να σημειώνουν στο μήνυμα την ημερομηνία αποστολής του φυσικού φακέλου. Ταχυδρομική Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων, ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Αγροδιατροφή», ΤΚ 45110, Ιωάννινα, Υπ’όψιν κ. Τζιάσιου Χαράλαμπου, e-mail: charalampostziasios@gmail.com

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι πλήρους φοίτησης με διάρκεια 18 μήνες και δεν υπάρχουν δίδακτρα (είναι δωρεάν).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε σε 2651007177 ή στείλτε μήνυμα σε charalampostziasios@gmail.com

Πηγή: https://workenter.gr/metaptychiako-choris-didaktra-se-perivallon-kai-agrodiatrofi-316496/