θέσεις εργασίας στη GWI στην Αθήνα

Research Executive: Περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις εδώ

Mid/Senior Python Engineer: Περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις εδώ

General Application for Business Intelligence: Περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις εδώ

Team Lead, Data Analytics Engineering: Περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις εδώ

πληροφορίες για την GWI εδώ