Δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα από το EIT Health RIS Academy

To EIT Health, μία από τις μεγαλύτερες χρηματοδοτούμενες πρωτοβουλίες στον τομέα της υγείας στην Ευρώπη, ξεκινάει μέσω του EIT Health RIS Academy δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα που στοχεύουν να βελτιώσουν τις δεξιότητες των νέων επιστημόνων, καινοτόμων επιχειρηματιών και επαγγελματιών, αλλά και νεοφυών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων από τον τομέα της υγείας, εξοπλίζοντάς τους για τις προκλήσεις της νέας εποχής.

Αναλυτικά τα εκπαιδευτικά προγράμματα:

WE Health RIS

Σκοπεύει να προωθήσει τη συμμετοχή των γυναικών σε δραστηριότητες καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στον τομέα της υγείας, να τις εμπνεύσει να αναπτύξουν περαιτέρω τις ικανότητές τους και να τις ενισχύσει στην επαγγελματική τους εξέλιξη.

Το πρόγραμμα προσφέρεται από το EIT Health και το IESE Business School.

Η υποβολή αιτήσεων έχει ξεκινήσει και θα διαρκέσει ως τις 28 Αυγούστου 2022. Περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις εδώ.

Early Health Technology Assessment (Level A+B)

Στόχος να βοηθήσει τους σημερινούς και υποψήφιους επιχειρηματίες και επενδυτές, καθώς και εκείνους που ασχολούνται με την ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων, να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις, σχετικά με περαιτέρω επενδύσεις στην ανάπτυξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων και ψηφιακών τεχνολογιών υγείας, με έμφαση σε δημόσιες συμβάσεις και αποζημιώσεις.

Το πρόγραμμα προσφέρεται από το EIT Health και το Semmelweis University.

Η υποβολή αιτήσεων έχει ξεκινήσει και θα διαρκέσει ως τις 29 Σεπτεμβρίου 2022. Περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις εδώ.

CybeRIS

Προσφέρει μοναδική ευκαιρία εκπαίδευσης για νεοσύστατες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις ώστε να καταστεί δυνατή η εφαρμογή καινοτόμων λύσεων υγειονομικής περίθαλψης σε νοσοκομειακό περιβάλλον αποφεύγοντας προβλήματα σε υποδομές ζωτικής σημασίας ή/και αντιμετωπίζοντας πιθανά τρωτά σημεία.

Το πρόγραμμα προσφέρεται από το EIT Health, την Boehringer Ingelheim, το AIT Austrian Institute of Technology, το Kapsch Cyber Defense Center, το Medical University of Graz International, and το OXO Cybersecurity Lab.Η υποβολή αιτήσεων έχει ξεκινήσει και θα διαρκέσει ως τις 5 Σεπτεμβρίου 2022. Θα επιλεγούν 50 υποψήφιοι. Περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις εδώ.

Basics of Digital Health

Ενδυναμώνει τους επαγγελματίες υγείας για να προωθήσουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό στους οργανισμούς τους, αποκτώντας βασικές δεξιότητες που σχετίζονται με την ανάπτυξη καινοτομίας και ανακαλύπτοντας νέες ευκαιρίες στην ψηφιακή υγεία.

Το πρόγραμμα προσφέρεται από το EIT Health και το Universidade Nova de Lisboa.

Η υποβολή αιτήσεων έχει ξεκινήσει. Θα επιλεγούν 100 υποψήφιοι. Περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα εκπαιδευτικά προγράμματα του EIT Health, μπορείτε να επικοινωνείτε με τους:

Βαρβάρα Βασιλάκη, EIT Health Project Manager: vasilaki@ekt.gr, και

Γιώργο Μέγα, EIT Health HUB Coordinator: megas@ekt.gr

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το EIT Health

Το EIT Health είναι μία από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την καινοτομία στον τομέα της υγείας. Αποτελούμενο από περίπου 150 εταίρους, το EIT Health είναι ένα μοναδικό ευρωπαϊκό δίκτυο κορυφαίων εταιρειών, πανεπιστημίων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης, ινστιτούτων και μονάδων υγείας. Ο ρόλος του EIT Health είναι να δομήσει ένα οικοσύστημα που θα ευνοεί την ανάπτυξη της υγειονομικής περίθαλψης για ένα μέλλον με καλύτερη υγεία για τους Ευρωπαίους πολίτες.  Το EIT Health, κόμβος του οποίου στην Ελλάδα είναι το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) αναβαθμίζει τις δεξιότητες των επαγγελματιών υγείας σε όλη την Ευρώπη, επενδύοντας στους πιο ταλαντούχους επαγγελματίες της Ευρώπης, και διευκολύνει την εμπορευματοποίηση καινοτόμων προϊόντων/λύσεων υγείας εντός της ΕΕ. Υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ), έναν Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σχετικά με το EIT Regional Innovation Scheme Programme (EIT RIS)

Το Σύστημα Περιφερειακής Καινοτομίας του ΕΙΤ (EIT RIS) δημιουργήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) προκειμένου να συμβάλει στη μείωση του χάσματος μεταξύ ευρωπαϊκών περιφερειών με υψηλό δείκτη καινοτομίας και περιφερειών που βελτιώνουν τη θέση τους στην κατάταξη. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να βοηθήσει τις περιφέρειες στην Κεντρική, Ανατολική και Νότια Ευρώπη, να ανακαλύψουν τα καινοτόμα στοιχεία τους και να κινητοποιήσουν στη συνέχεια τοπικούς καινοτόμους ερευνητές να συμμετάσχουν σε πανευρωπαϊκά προγράμματα. Στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, το πρόγραμμα αναπτύσσεται από το 2016 και συντονίζεται από το EIT Health InnoStars. Το πρόγραμμα ενσωματώνει 13 EIT Health Hubs που βρίσκονται σε 12 χώρες σε όλη την Ανατολική, Κεντρική και Νότια Ευρώπη. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) είναι ο κόμβος του EIT Health στην Ελλάδα.

Πηγή: https://www.ekt.gr/el/news/27826