Υπάλληλος Υποστήριξης Λειτουργιών (back office) – Αθήνα – Meccanica Group A.E.

H Meccanica Group A.E. για έργο που έχει αναλάβει αναζητά

Υπάλληλο υποστήριξης λειτουργιών (backoffice)

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο ΑΕΙ
  • Τουλάχιστον (5) πέντε έτη εργασιακή εμπειρία σε θέσεις υποστήριξης λειτουργιών (backoffice)
  • Άριστη γνώση αγγλικών
  • Άριστη γνώση Η/Υ(MS OFFICE)
  • Ευχέρεια στην επικοινωνία και στις διαπραγματεύσεις
  • Προσαρμοστικότητα και ευελιξία

Επιθυμητά προσόντα:

  • Προϋπηρεσία στον κλάδο της ενέργειας

Πηγή : https://www.skywalker.gr/elGR/aggelia/ergasias/%CE%A5%CF%80%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%9B%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B9%CF%8E%CE%BD-back-office2/9A858E7A-BDC2-DBF4-4923-1F0FC3217FD5