Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ): Υπεύθυνος Υποστήριξης Στέγασης

Προκήρυξη θέσης:  ΕΣΠ ΑΡΙΘΜ. 26072022

Τίτλος θέσης : Υπεύθυνος Υποστήριξης Στέγασης

Τόπος εργασίας: Αθήνα

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) είναι Μη Κυβερνητική Οργάνωση. Ιδρύθηκε το 1989 και αποτελεί σωματείο αναγνωρισμένο ως ειδικώς φιλανθρωπικό. Περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, στα μητρώα των αρμόδιων υπουργείων, έχει συμβουλευτική ιδιότητα στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του ΟΗΕ (ECOSOC) και είναι επιχειρησιακός εταίρος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR). Περισσότερα για τον οργανισμό, το όραμα και την αποστολή του μπορείτε να μάθετε από την ιστοσελίδα https://www.gcr.gr/el/.

Το ΕΣΠ προκηρύσσει θέση Υπεύθυνου Υποστήριξης Στέγασης που θα απασχολείται σε Κέντρο Εκπαίδευσης και Ένταξης με σύμβαση ορισμένου χρόνου στην Αθήνα στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων. Η παραπάνω θέση θα αναφέρεται στον/ην Υπεύθυνο/η Ομάδας Στέγασης και στον/ην Υπεύθυνο/η του Κέντρου Εκπαίδευσης και Ένταξης.

Αρμοδιότητες:

 • Έρευνα αγοράς ακινήτων, αξιολόγηση ακινήτων για την ενοικίασή τους από τους εξυπηρετούμενους και διαπραγμάτευση με τους ιδιοκτήτες
 • Μεσολάβηση στην προετοιμασία συμβολαίων εκμίσθωσης
 • Επισκέψεις σε προς ενοικίαση διαμερίσματα, καταγραφή και αξιολόγηση των χαρακτηριστικών τους (π.χ. συνθήκες υγιεινής, ύψος ενοικίου, φωτογραφικό υλικό για την αποτύπωση της κατάστασης του διαμερίσματος)
 • Δημιουργία και τήρηση αρχείου με τις αντίστοιχες πληροφορίες (π.χ. ενοίκιο, περιοχή, τ.μ., προσβασιμότητα κ.λπ.)
 • Εξυπηρέτηση και διαχείριση των αιτημάτων των ωφελούμενων από απόσταση, υποστήριξη εξυπηρετούμενων σε τυχόν ζητήματα που αντιμετωπίζουν στα μισθωμένα σπίτια
 • Διοργάνωση δραστηριοτήτων σχετικά με τη στέγαση (matchmaking events, open houses κτλ.)

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ με προτίμηση στις Κοινωνικές, Πολιτικές ή Ανθρωπιστικές Επιστήμες
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους στο πεδίο (στο προσφυγικό/μεταναστευτικό ή/και εμπειρία με ευάλωτες ομάδες).
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών, επιπέδου Lower ή ισότιμης διαβάθμισης
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ (με έμφαση σε κειμενογράφο, υπολογιστικά φύλλα, πλοήγηση στο διαδίκτυο)
 • Κάτοχος διπλώματος οδήγησης Β’ Κατηγορίας (ΙΧ αυτοκίνητο παρέχεται από το ΕΣΠ)

Επιθυμητά προσόντα:

 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (προτίμηση σε αραβικά, γαλλικά ή/και φαρσί)
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες.
 • Δυνατότητα συνεργασίας σε πλαίσιο ομάδας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή (προαιρετικά) εδώ με θέμα: ΥΠΣΤΑΘ_260722.

Σε περίπτωση υποβολής μεγάλου αριθμού υποψηφιοτήτων ενδέχεται να μην είναι δυνατή η ενημέρωση όλων των υποψηφίων που δεν θα επιλεγούν.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 12/08/2022. (Λόγω άμεσης ανάγκης κάλυψης της θέσης, ενδέχεται η διαδικασία επιλογής να εκκινήσει πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των βιογραφικών.)

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες ακολουθεί την πολιτική των ίσων ευκαιριών. Όλοι οι υποψήφιοι για θέση εργασίας αντιμετωπίζονται ανεξαρτήτως ηλικίας, αναπηρίας, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, φύλου, θρησκείας ή πεποιθήσεων, σεξουαλικού προσανατολισμού.

πηγή: https://www.skywalker.gr/elGR/aggelia/ergasias/%CE%A5%CF%80%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%A3%CF%84%CE%AD%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%825/5B6CBB6B-E525-7B3B-BA5D-39439AB88AC8