ΕΛΕΠΑΠ: ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ (Αθήνα)

Η ΕΛΕΠΑΠ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (Κόνωνος 16 Παγκράτι)

 Αναζητά

ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥΣ

Βασικές Αρμοδιότητες Θέσης:

 • Σχεδιασμός παιδαγωγικής στοχοθεσίας της τάξης κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς
 • Κατάρτιση και  εφαρμογή εκπαιδευτικού προγράμματος  σε ομαδικό και εξατομικευμένο επίπεδο με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου αλλά και το μαθησιακό δυναμικό των παιδιών
 • Επιλογή ή / και δημιουργία κατάλληλων διδακτικών εγχειριδίων για την ανάπτυξη προαναγνωστικών / προμαθηματικών και προγραφικών δεξιοτήτων
 • Παιγνιώδεις δραστηριότητες / δημιουργική απασχόληση / δημιουργικό παιχνίδι / μουσικοκινητικές δραστηριότητες
 • Διοργάνωση εκδρομών, κοινωνικών δράσεων και σχολικών εορτών
 • Παροχή βοήθειας στην μεσημεριανή σίτιση

Απαραίτητα Προσόντα Θέσης:

 • Πτυχίο ΑΕΙ παιδαγωγικών Σχολών
 • Μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή ή την Σχολική Ψυχολογία
 • Επιμόρφωση σε παιδαγωγικές παρεμβάσεις
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Προηγούμενη εμπειρία  σε τμήματα ειδικής αγωγής αποτελεί επιθυμητό προσόν.

Αιτήσεις εδώ

Πηγή: https://www.kariera.gr/jobs/16987