Σύμβαση έργου στην Χίο στα πλαίσια του έργου : «ΒΕΛΤΙΣΤΟΠOIΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡAΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜO ΜΕ ΤΕΧΝΙΚEΣ ΕΥΦΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»

ΕΝΑΣ/ΜΙΑ (1) ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ/ΤΙΔΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ (Π.Ε.) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 17/08/2022

Πηγή : https://my.ru.aegean.gr/hl/calls/registrations/public/4796d9f4-c7fd-43f9-85d0-7d3ea05ebae2