Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να εκπονήσουν μεταδιδακτορική έρευνα, να υποβάλουν σχετική αίτηση. Παρακάτω παρατίθενται τα θεματικά πεδία που έχουν προτεραιότητα για το επόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο (χειμερινό ακαδημαϊκού έτους 2022-2023). Τα πεδία αυτά δεν αντιστοιχούν σε τίτλους μεταδιδακτορικής έρευνας αλλά αποτελούν ευρύτερα γνωστικά αντικείμενα. Κάθε αίτηση πρέπει να προσδιορίζει τον τίτλο της προτεινόμενης μεταδιδακτορικής έρευνας, ο οποίος θα αποτελεί εξειδίκευση κάποιου από τα θεματικά πεδία. Τίτλοι εκτός των πεδίων αυτών δεν αποκλείονται εξ ορισμού, αλλά έγκρισή τους θα γίνει μόνο κατ’ εξαίρεση, και προϋποθέτει ειδική συνεννόηση με μέλος ΔΕΠ του Τμήματος.

Αιτήσεις που θα πρωτοκολληθούν μέχρι την Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2022 μπορούν να οδηγήσουν σε έναρξη της μεταδιδακτορικής έρευνας από το χειμερινό ακαδημαϊκό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2022-2023. Μεταγενέστερες αιτήσεις συνεπάγονται έναρξη από το μεθεπόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο.

Τα προτεινόμενα θεματικά πεδία είναι τα παρακάτω:

  • Κλιματική αλλαγή και χρήσεις γης (Επίκουρος Καθηγητής Ευάγγελος Ασπρογέρακας)

Για τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις υποβολής αίτησης εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας οι ενδιαφερόμενοι-ες καλούνται να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα: http://www.prd.uth.gr

Οι φάκελοι υποψηφιότητας θα πρέπει να αποσταλούν στην παρακάτω διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Λεωφόρος Αθηνών, Πεδίον Άρεως, 383 34 ΒΟΛΟΣ

με την ένδειξη: «Κατάθεση Υποψηφιότητας για Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας», ενώ τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά και σε ηλεκτρονική μορφή θα πρέπει να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση kpatsis@uth.gr

Για πρόσθετες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι-ες μπορούν να απευθύνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες, 11:00 – 13:00, στο τηλέφωνο 24210-74431, fax 24210-74380.

πηγή: https://www.eduguide.gr/grad/prokyriksi_phd/2022-prosklisi-ypovolis-aitiseon-gia-tin-ekponisi-metadidaktorikis-ereunas-sto-tmima-mihanikon-horotaxias-pole,1976