Ελληνικό Συμβούλιο για τους πρόσφυγες: Εκπαιδευτικός – Θεσσαλονίκη

Προκήρυξη θέσης: ΕΣΠ ΑΡΙΘΜ. 260722

Τίτλος θέσης: Εκπαιδευτικός

Τόπος εργασίας: Θεσσαλονίκη

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) είναι Μη Κυβερνητική Οργάνωση. Ιδρύθηκε το 1989 και αποτελεί σωματείο αναγνωρισμένο ως ειδικώς φιλανθρωπικό. Περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, στα μητρώα των αρμόδιων υπουργείων, έχει συμβουλευτική ιδιότητα στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του ΟΗΕ (ECOSOC) και είναι επιχειρησιακός εταίρος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR). Περισσότερα για τον οργανισμό, το όραμα και την αποστολή του μπορείτε να μάθετε από την ιστοσελίδα https://www.gcr.gr/el/.

Το ΕΣΠ προκηρύσσει θέση Εκπαιδευτικού που θα απασχοληθεί σε Κέντρο Εκπαίδευσης και Ένταξης με σύμβαση ορισμένου χρόνου στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων. Η θέση θα αναφέρεται στον/ην Υπεύθυνο/η Εκπαίδευσης και στον/ην Υπεύθυνο/η του Κέντρου Εκπαίδευσης και Ένταξης.

Αρμοδιότητες:

 • Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος
 • Συμμετοχή στη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού
 • Διδασκαλία ελληνικών σε πρόσφυγες ως ξένη/δεύτερη γλώσσα
 • Αξιολόγηση γλωσσικού επιπέδου της ελληνικής γλώσσας
 • Άμεση συνεργασία με τους/τις υπόλοιπους/ες εκπαιδευτικούς και τον Υπεύθυνο Εκπαίδευσης για την εναρμόνιση των αναγκών του προγράμματος
 • Συλλογή και καταγραφή δεδομένων που θα χρησιμοποιούνται στις αναφορές προς τον χρηματοδότη
 • Τήρηση απουσιολογίου και εκπαιδευτικού αρχείου
 • Σύνταξη αναφορών όποτε ζητούνται από τον Υπεύθυνο Εκπαίδευσης
 • Αξιολόγηση προόδου των μαθητών
 • Διεξαγωγή σεμιναρίων πολιτισμικού προσανατολισμού (π.χ. Γεωγραφία, Ιστορία, Ήθη & έθιμα, Πολιτικό Σύστημα στην Ελλάδα)

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ Φιλολογίας ελληνικής ή ξένης γλώσσας
 • Προηγούμενη εμπειρία τουλάχιστον 2 χρόνων στη διδασκαλία της Ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας
 • Εκπαίδευση στη διδασκαλία της Ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών, επιπέδου Β2, με βάση το ευρωπαϊκό πλαίσιο γλωσσομάθειας
 • Βασική γνώση Η/Υ (πακέτο Microsoft Office)

Επιθυμητά προσόντα:

 • Πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
 • Προηγούμενη εμπειρία στη διδασκαλία προσφύγων/μεταναστών ή/και ευάλωτων ομάδων
 • Βασική γνώση σε αραβικά ή φαρσί ή γαλλικά
 • Μεταπτυχιακό τίτλος σε συναφές αντικείμενο

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή (προαιρετικά) εδώ με θέμα: ΕΚΠILCΘΕΣ_260722.

Λόγω του μεγάλου όγκου βιογραφικών, σε περίπτωση μη επιλογής, δεν θα μπορέσουμε να ενημερώσουμε όλους τους υποψηφίους.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 12/08/22. (Λόγω άμεσης ανάγκης κάλυψης της θέσης, ενδέχεται η διαδικασία επιλογής να εκκινήσει πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των βιογραφικών.)

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες ακολουθεί την πολιτική των ίσων ευκαιριών. Όλοι οι υποψήφιοι για θέση εργασίας αντιμετωπίζονται ανεξαρτήτως ηλικίας, αναπηρίας, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, φύλου, θρησκείας ή πεποιθήσεων, σεξουαλικού προσανατολισμού.

Πηγή: https://www.skywalker.gr/elGR/aggelia/ergasias/%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82—%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B72/9FB1C26D-7B5E-D6E3-FDD6-B0F55DED6092