ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360: Εκπαιδευτικός για την ειδικότητα Τέχνη Σκηνοθεσίας (Δήμος Χανίων)

Το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 Χανίων, ένας από τους μεγαλύτερους εκπαιδευτικούς οργανισμούς ζητά να προσλάβει εκπαιδευτικό με εμπειρία στη διδασκαλία μαθημάτων για την ειδικότητα «Τέχνη Σκηνοθεσίας».Απαραίτητα προσόντα:

  • Σκηνοθέτης με πενταετή επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο, Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ συναφούς ειδικότητας / Πτυχιούχος ΙΕΚ με αποδεδειγμένη 5ετή επαγγελματική εμπειρία/ Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ με αποδεδειγμένο αξιόλογο καλλιτεχνικό έργο
  • Εκπαιδευτική εμπειρία σε διδασκαλία

Επιθυμητά προσόντα

  • Άριστες οργανωτικές και αναλυτικές ικανότητες
  • Ικανότητα διαχείρισης τάξης
  • Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας
  • Συνέπεια-Υπευθυνότητα
  • Πιστοποίηση από ΕΟΠΠΕΠ (θα συνεκτιμηθεί)

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Πηγή: https://www.skywalker.gr/elGR/aggelia/ergasias/%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CE%A4%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7-%CE%A3%CE%BA%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82222/5CE956EA-8822-C64D-E072-BFBF0F922423