Θέσεις εργασίας για πτυχιούχους πανεπιστημίου στην Terracom Α.Ε.

Η Terracom Α.Ε. ιδρύθηκε το 1999 στα Ιωάννινα με αντικείμενο την ανάπτυξη λογισμικού και την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής και επικοινωνιών. Είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες πληροφορικής στη ελληνική περιφέρεια, με υψηλή τεχνογνωσία, παραγόμενη καινοτομία αναγνωρισμένη σε παγκόσμιο επίπεδο και πολύ έντονη εξωστρεφή δραστηριότητα, αποτέλεσμα της οποίας είναι η απόκτηση πολλών βραβείων και διακρίσεων σε διεθνές επίπεδο.

Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, ιδρυτικό μέλος του cluster καινοτομίας και τεχνολογίας Innovation Greece και από το 2019 έχει συνάψει αποκλειστική επενδυτική συμφωνία συνεργασίας με αντικείμενο την προώθηση και την διεύρυνση των δραστηριοτήτων της εταιρείας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με τον επενδυτικό οίκο Brookstreet Equity Partners (Brookstreet).

Η Terracom Α.Ε. δημοσίευσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Senior Software Engineers

 Αρμοδιότητες

 • Συνεχής και στενή συνεργασία με συναδέλφους μηχανικούς σε ευέλικτες ομάδες ανάπτυξης, όπου θα συνεισφέρετε στην ανάπτυξη, την επικύρωση, την κυκλοφορία και συντήρηση προϊόντων λογισμικού
 • Κατανόηση των απαιτήσεων λογισμικού, καθορισμός προδιαγραφών και σχεδιαστικών λύσεων
 • Διασφάλιση σταθερότητας λογισμικού και αποτελεσματικής λειτουργίας σε διαφορετικές πλατφόρμες
 • Τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες / ηγετικές ικανότητες και άριστη τεχνική επάρκεια
 • Διάθεση για συνεχή μάθηση και διαμοιρασμό της γνώσης με τους συναδέλφους

 Απαιτήσεις

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου Μηχανικού Η/Υ ή σχετικό επιστημονικό πεδίο ή σχετική εργασιακή εμπειρία
 • Τουλάχιστον τρία χρόνια εργασιακής εμπειρίας στην ανάπτυξη λογισμικού και backend χρη-σιμοποιώντας Javascript / Typescript, Angular και / ή React και Node.JS ή / και C # .NET
 • Εμπειρία με το Git ή παρόμοια συστήματα
 • Εμπειρία με βάσεις δεδομένων όπως η MySQL
 • Συγγραφή καθαρού κώδικα υψηλής ποιότητας
 • Εξοικείωση με design patterns refactoring
 • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες

2. DevOps Engineers

 Αρμοδιότητες

 • Σχεδιασμός, τεκμηρίωση, δοκιμή και ανάπτυξη εργαλείων αυτοματισμού
 • Διερεύνηση, αντιμετώπιση προβλημάτων και επίλυση τυχόν ζητημάτων στις διαδικασίες CI/CD
 • Μέτρηση, βελτιστοποίηση, διασφάλιση, ρύθμιση αξιοπιστίας και σταθερότητας του συστήματος
 • Προσδιορισμός, ανάλυση και βελτιστοποίηση διαδικασιών λειτουργιών cloud σε συνεργασία με τους Μηχανικούς Λογισμικού
 • Βοήθεια στην αντιμετώπιση προβλημάτων και επίλυση προβλημάτων σε περιβάλλον cloud

 Απαιτήσεις

 • Εμπειρία με Linux
 • Εμπειρία με πλατφόρμες cloud (Azure, Google Cloud ή AWS)
 • Εμπειρία με Container Orchestration (Kubernetes, Docker Compose/Swarm)
 • Εμπειρία με CI/CD pipelines, container repositories, artifacts repositories, Git
 • Εμπειρία με εργαλεία Infrastructure As Code
 • Εμπειρία σε διαδικασία ανάπτυξης Agile/Scrum
 • Εμπειρία σε ρόλο σχετικό με DevOps
 • Γενικές γνώσεις πληροφορικής
 • Ομαδικό πνεύμα και ισχυρή θέληση για περαιτέρω ανάπτυξη

3. Μηχανικοί Λογισμικού

Αρμοδιότητες

 • Δημιουργία υψηλής ποιότητας πλήρως λειτουργικού λογισμικού για mobile και web εφαρμογές και back-end συστήματα σύμφωνα με όλες τις προδιαγραφές
 • Ανάπτυξη flowcharts, layouts, documentation, ανάλυση προδιαγραφών και επίλυση προβλημάτων
 • Δημιουργία προδιαγραφών κώδικα και καθορισμός της δυνατότητας λειτουργίας
 • Ενσωμάτωση επιμέρους στοιχείων κώδικα προγραμματισμού σε ένα πλήρως λειτουργικό σύστημα
 • Συντήρηση του λογισμικού και documentation
 • Επίλυση προβλημάτων, debugging και αναβάθμιση του λογισμικού
 • Αξιολόγηση της ικανοποίησης των πελατών και αναδιαμόρφωση του λογισμικού σε τεχνικό επίπεδο
 • Συμμόρφωση με το project plan και τα διεθνή standards
 • Διασφάλιση της άριστης λειτουργίας του λογισμικού και έλεγχος δυνατότητας αναβαθμίσεων

Απαιτήσεις

 • Εμπειρία στο σχεδιασμό interactive εφαρμογών,
 • Ικανότητα ανάπτυξης προγραμμάτων σε Java, Javscript/Typescript, C++/C# ή άλλες γλώσσες προγραμματισμού
 • Ικανότητα ανάπτυξης προγραμμάτων και εφαρμογών με χρήση Angular, ReactJS, ASP.Net ή άλλα frameworks
 • Ικανότητα ανάπτυξης εφαρμογών Android και iOS ή cross-platform εφαρμογών με Cordova/Phonegap, React Native ή Google Flutter
 • Γνώση Βάσεων Δεδομένων και SQL τεχνολογιών
 • Άριστη γνώση εργαλείων προγραμματισμού
 • Καλή γνώση Version Control Systems (Git)
 • Ικανότητα καθορισμού απαιτήσεων και προδιαγραφών
 • Εργασιακή εμπειρία ως Μηχανικός Λογισμικού ή Developer θα εκτιμηθεί
 • Μεταπτυχιακό σε Επιστήμες Υπολογιστών και Πληροφορικής ή σχετικά πεδία θα εκτιμηθεί αναλόγως

4. Full Stack Engineers

Αρμοδιότητες

 • Συνεχής και στενή συνεργασία με συναδέλφους μηχανικούς σε ευέλικτες ομάδες ανάπτυξης, όπου θα συνεισφέρετε στην ανάπτυξη, την επικύρωση, την κυκλοφορία και συντήρηση προϊόντων λογισμικού
 • Κατανόηση των απαιτήσεων λογισμικού, καθορισμός προδιαγραφών και σχεδιαστικών λύσεων
 • Τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες / ηγετικές ικανότητες και άριστη τεχνική επάρκεια
 • Διάθεση για συνεχή μάθηση και διαμοιρασμό της γνώσης με τους συναδέλφους

Απαιτήσεις

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου Μηχανικόυ Η/Υ ή σχετικό επιστημονικό πεδίο ή σχετική εργασιακή εμπειρία
 • Τουλάχιστον δύο χρόνια εργασιακής εμπειρίας στην ανάπτυξη λογισμικού και backend χρησιμοποιώντας Javascript / Typescript, Angular και / ή React και Node.JS ή / και C # .NET.
 • Εμπειρία με το Git ή παρόμοια συστήματα
 • Εμπειρία με βάσεις δεδομένων όπως η MySQL
 • Εξοικείωση με design patterns refactoring
 • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών και Extra Bonus
 • Άμεση πρόσληψη
 • Συνεχή εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης
 • Πρόσβαση σε διαδικτυακά μαθήματα κατάρτισης
 • Πλήρης πενθήμερη απασχόληση
 • Συμμέτοχη σε διεθνή έργα μεγάλης κλίμακας
 • Εργασιακό περιβάλλον με προσανατολισμό την τεχνολογία και την καινοτομία
 • Παροχή Ιδιωτικής ασφάλειας υγείας
 • Παροχή ανταποδοτικού προγράμματος
 • Άριστες συνθήκες εργασίας σε ένα σύγχρονο δυναμικά και αναπτυσσόμενο επαγγελματικό περιβάλλον
 • Stock option opportunity
 • Υβριδικό μοντέλο εργασίας

Δείτε όλες τις διαθέσιμες θέσεις εδώ.

Πηγή: https://www.eduguide.gr/nea2021/8eseis-ergasias-gia-ptyxioyxoys-panepisthmiwn-sthn-terracom-e/