Υπεύθυνος Διαγωνισμών Δημοσίου – Πειραιάς

Εξελισσόμενη Εταιρεία εμπορίας Ιατροτεχνολογικών προϊόντων, με έδρα τον Πειραιά, αναζητά Υπεύθυνο Διαγωνισμών για ενασχόληση με τους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς δημοσίου ΕΣΗΔΗΣ, συμβάσεις δημοσίου και προσφορές σε: Νοσοκομεία, Δήμους και Ιδιωτικές εταιρείες.

Θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης με περιθώρια ανέλιξης και στόχο μία μακροχρόνια συνεργασία

Ωράριο εργασίας: Δευτέρα – Παρασκευή 08:30 – 16:30.

Τα καθήκοντα του υποψηφίου είναι :

 • Καθημερινή ενημέρωση και γνωστοποίηση διακηρύξεων προμήθειας από τον δημόσιο τομέα και εκμάθυνση των προϊότων μας
 • Τήρηση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών για συμμετοχή σε διαγωνισμούς προμηθειών δημόσιου τομέα (συλλογή και έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνική & οικονομική προσφορά – δικαιολογητικά κατακύρωσης – σύμβασης)
 • Παρακολούθηση της εξέλιξης των διαγωνισμών , επικοινωνία με τις αναθέτουσες αρχές , σύνταξη των απαραίτητων επιστολών και αποστολή των απαραίτητων εγγράφων

Απαραίτητα Προσόντα

 • Γρήγορη αντίληψη
 • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης
 • Απαραίτητη γνώση διαδικασίας ηλεκτρονικών διαγωνισμών μέσω ΕΣΗΔΗΣ
 • Απαραίτητη 2ετή εμπειρία σε διαδικασίες για την οικονομική Προσφορά-Διαγωνισμούς 
 • Πολύ καλή γνώση των MS Office και επιθυμητή η γνώση του Softone(ERP)
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Δυνατότητα τήρησης αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων στην αποστολή της προσφοράς καθώς και του χρόνου παράδοσης με βάση το stock μας
 • Παρακολούθηση της αγοράς και αποφασιστικότητα στον προσδιορισμό της πιο συμφέρουσας προσφοράς μας

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Η γνώση διαχείρισης πιστοποιήσεων των CE και ISO

Παροχές

• Μισθός ανάλογος των προσόντων και του επιπέδου εμπειρίας
• Σύμβαση Εργασίας Αορίστου Χρόνου
• Πλήρης απασχόληση (8ωρη) με συνεχές ωράριο
• Συνεχής εκπαίδευση από την πρώτη ημέρα της πρόσληψης
• Σταθερό και φιλικό περιβάλλον εργασίας

Πηγή : https://www.jobfind.gr/JobAd/View/GR/Theseis_Ergasias/737da419-091e-44dc-a9cb-c2193ae3c68d/