Πρόγραμμα Υποτροφιών της Ακαδημίας του Χάρβαρντ

Το Πρόγραμμα Υποτροφιών της Ακαδημίας του Χάρβαρντ για Διεθνείς και Περιφερειακές Σπουδές εντοπίζει και υποστηρίζει εξαιρετικούς μελετητές στην αρχή της ακαδημαϊκής τους σταδιοδρομίας, των οποίων η δουλειά συνδυάζει την αριστεία σε έναν κλάδο των κοινωνικών επιστημών με τη γνώση της γλώσσας και τη γνώση ή εμπειρογνωμοσύνη χωρών ή περιοχών εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών και/ή του Καναδά.

Οι υποτροφίες είναι ανοιχτές σε κατόχους διδακτορικού διπλώματος και σε υποψήφιους διδάκτορες στις κοινωνικές επιστήμες.

Όσοι υπότροφοι είναι κοντά στην ολοκήρωση της διδακτορικής διατριβής τους πρέπει να μπορούν να υποβάλουν βεβαίωση απονομής πτυχίου, που να έχει εκδοθεί από το γραφείο μητρώου του πανεπιστημίου τους έως τις 30 Ιουνίου 2023, για ημερομηνία έναρξης την 1η Αυγούστου 2023.

Άτομα που κατέχουν ή έχουν ολοκληρώσει άλλη μεταδιδακτορική υποτροφία του Χάρβαρντ δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση.

Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν έως την προθεσμία της 23ης Σεπτεμβρίου 2022.

Δεν θα γίνουν δεκτές αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά το πέρας της εν λόγω προθεσμίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη πατήστε εδώ 

Πηγή: https://www.eduguide.gr/ypotrofies/prokiryksi/programma-ypotrofiwn-ths-akadhmias-toy-xarbarnt,2311