Καθηγητές Πληροφορικής, Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών, Ηλεκτρονικής & Αυτοματισμών

Εκπαιδευτικός οργανισμός επιθυμεί να προσλάβει

Καθηγητές Πληροφορικής, Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών, Ηλεκτρονικής & Αυτοματισμών

Απαιτούμενα / επιθυμητά προσόντα:

  • Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ (απαιτείται)
  • Επαγγελματική προϋπηρεσία
  • Διδακτική εμπειρία

Βασικές αρμοδιότητες:

  • Προετοιμασία, παράδοση διαλέξεων και εκπόνηση των αντίστοιχων σημειώσεων σύμφωνη με τη διδακτέα ύλη και την τρέχουσα βιβλιογραφία
  • Μαθήματα προγραμματισμού (C, C++, Java, SQL, Assembly, Unity, OpenGl κ.ά.)
  • Μαθήματα δικτύων (δικτύωση υπολογιστών, διαχείριση δικτύων κ.ά.)
  • Μαθήματα κατάρτισης στη λειτουργία και την επιδιόρθωση Η/Υ
  • Μαθήματα αυτοματισμών (ψηφιακά – αναλογικά ηλεκτρονικά, αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις, PLC [logo, ladder] κ.ά.)
  • Μαθήματα επεξεργασίας εικόνας, gaming κ.α.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα:

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Πηγή: https://www.skywalker.gr/elGR/aggelia/ergasias/%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%B3%CE%B7%CF%84%CE%AD%CF%82-%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82–%CE%94%CE%B9%CE%BA%CF%84%CF%8D%CF%89%CE%BD—%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%8E%CE%BD–%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82—%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8E%CE%BD62/D41D8B72-00A0-D502-5CDB-077BE6A5988B