«Διοικητικός» (Αντικατάσταση άδειας μητρότητας) για το Κέντρο Υποστήριξης Παιδιού και Οικογένειας «Αλκη Ζέη» στην Σάμο – Αρσις

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά 1 άτομο για να καλύψει μία θέση «Διοικητικού» (Αντικατάσταση άδειας μητρότητας) για το Κέντρο Υποστήριξης Παιδιού και Οικογένειας «Αλκη Ζέη» στην Σάμο στο πλαίσιο του προγράμματος «Homework and Creative Activities Center» το οποίο χρηματοδοτείται από την UNICEF.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο hr.arsis@gmail.com Βιογραφικό Σημείωμα, Συνοδευτική
Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και δύο συστατικές επιστολές έως την Παρασκευή 05/08/2022. Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να αναφέρουν τη θέση προτίμησης. Οι ενδιαφερόμενοι/ες, επίσης καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο dpoathens@arsis.gr αντίγραφο του Ποινικού Μητρώου.

  • Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών.
  • Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.
  • Μετά την εξέταση των βιογραφικών θα ακολουθήσει τηλεφωνική ενημέρωση μόνο των υποψηφίων που θα κληθούν σε συνέντευξη.

Πληροφορίες: Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 82 59 880

Θέση Περιγραφή θέσης Απαραίτητα προσόντα Επιθυμητά προσόντα Συνεκτιμώμενα προσόντα
Διοικητικός Παροχή γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης της Δομής.Υλοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών ως προς την εύρυθμη καθημερινή λειτουργία της Δομής. Καταγραφή των λειτουργικών αναγκών της Δομής και διεκπεραίωση αυτών.Οργάνωση/τήρηση/ενημέρωση των αρχείων της Δομής.Συμπλήρωση/προώθηση των μηνιαίων αναφορών και εκθέσεων του προγράμματος.Συγκέντρωση, καταγραφή, παρουσίαση και τήρηση μηνιαίων στατιστικών στοιχείων.Διαχείριση των παραγγελιών και των προμηθειών της Δομής. Επικοινωνίες με το Τμήμα Προμηθειών της ΑΡΣΙΣ, επικοινωνία με προμηθευτές τοπικά, ζήτηση προσφορών, έρευνα αγοράς για ανταγωνιστικές τιμές.Παρακολούθηση μηνιαίου ταμείου Δομής και διαχείριση σχετικών εξόδων και παραστατικών.Συμμετοχή στις ενέργειες προσέλκυσης χορηγιών.Συμμετοχή στις προγραμματισμένες συναντήσεις του προσωπικού της Δομής. Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ ( όπως Διοίκησης Επιχειρήσεων και Κοινωνικών Επιστημών).Συναφή επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετώνΆριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ.Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας, με διάθεση για ενίσχυση δράσεων στην καθημερινότητα όταν απαιτείταιΙκανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης, ευελιξία, προσαρμοστικότηταΕμπειρία στην επικοινωνία και διαμεσολάβηση με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς/υπηρεσίες προς ευπαθείς κοινωνικές ομάδες Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσαςΜεταπτυχιακός τίτλος σπουδών αντίστοιχου κλάδου με το αντικείμενο της ΘέσηςΒασικές γνώσεις λογιστηρίου και μισθοδοσίας.Γνώση των δικαιωμάτων των παιδιών και των εφήβων και κατανόηση των αναγκών τους           Προηγούμενη απασχόληση στο μεταναστευτικό / προσφυγικό και εμπειρία με ευάλωτες ομάδεςΕθελοντική εργασίαΔίπλωμα οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου.        

 

Για την προκήρυξη: