Αναζήτηση Διαχειριστή Συστημάτων – Αθήνα

Η TravelSoft (www.travelsoft.gr), εταιρία παραγωγής τουριστικού λογισμικού με σημαντική εμπειρία στον τομέα του τουρισμού και του διαδικτυακού λογισμικού, αναζητεί Διαχειριστή Συστημάτων με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

 • Διαχείριση και υποστήριξη server (Windows Server/LINUX, mail/web server, license server κλπ)
 • Διαχείριση και υποστήριξη δικτύων & βάσεων δεδομένων
 • Τεχνική υποστήριξη (remote and onsite user support, στήσιμο υπολογιστών, αποσφαλμάτωση τεχνικών προβλημάτων).
 • Φροντίδα για την ασφάλεια μέσω ελέγχων πρόσβασης, δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και τειχών προστασίας.
 • Εικονικές υποδομές (virtualization).
 • Βασικές υπηρεσίες (DNS, DHCP, NTP, VPN)

Θα υπάρξει διαδικασία παράδοσης, εκπαίδευσης και προσαρμογής για όλα τα ανωτέρω αντικείμενα.

Τρόπος Εργασίας:

 • Δυνατότητα ευέλικτου και περιορισμένου ωραρίου.
 • Δυνατότητα συνεργασίας με εξειδικευμένες εταιρείες
 • Πρόσληψη αορίστου χρόνου
 • Δυνατότητα απομακρυσμένης εργασίας

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο πληροφορικής (οποιασδήποτε βαθμίδας) ή συναφούς πεδίου
 • Εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους σε αντίστοιχη θέση ως διαχειριστής συστημάτων
 • Εμπειρία στα λειτουργικά συστήματα MS Windows Server, LINUX κλπ.
 • Γνώσεις σε βάσεις δεδομένων, δίκτυα (LAN, WAN) και διαχείριση προσθηκών
 • Γνώση της ασφάλειας συστημάτων (π.χ. συστήματα ανίχνευσης εισβολών) και της δημιουργίας αντιγράφων / ανάκτησης δεδομένων
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες υποψήφιους)

Παροχές

 • Οι θέσεις είναι πλήρως επιδοτούμενες από ερευνητικά προγράμματα
 • Προσφέρεται ανταγωνιστική αποζημίωση σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά της κάθε θέσης και υποψήφιου
 • Εργασία πλέον των τριών ετών για τα υπάρχοντα projects.

Πηγή : https://www.jobfind.gr/JobAd/View/GR/Theseis_Ergasias/c27a5ae4-2369-482d-9427-5d96de54c77e/