Υπεύθυνος υποστήριξης του τμήματος διαγωνισμών – Άλιμος Αττική

Πόλη ΑΛΙΜΟΣ | ΑΘΗΝΑ – ΑΤΤΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)

Περιγραφή

Η εταιρεία SPECTRAtech Α.Ε. που εδρεύει στον Άλιμο Αττικής και δραστηριοποιείται στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση οπτικοακουστικών συστημάτων υψηλής τεχνολογίας, αναζητά τον κατάλληλο υποψήφιο για την Υποστήριξη του Τμήματος Διαγωνισμών Δημοσίου.

Ο/Η υπεύθυνος/-η της θέσης, θα αναλάβει τη διαδικασία σύνταξης φακέλων και τήρησης όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών για την συμμετοχή της Εταιρείας σε διαγωνισμούς προμηθειών δημόσιου τομέα.

Περιγραφή Θέσης

 • Διερεύνηση διαγωνισμών, μελέτη προκηρύξεων και προετοιμασία των δικαιολογητικών
 • Υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών και παρακολούθηση των συμβάσεων
 • Αρχειοθέτηση, σύνταξη εγγράφων και λοιπές υποστηρικτικές εργασίες γραφείου
 • Συντονισμός των εργασιών και διασφάλιση τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων

Απαραίτητα Προσόντα

 • Απόφοιτος/-η A.E.I. / Τ.Ε.Ι. / Ι.Ε.Κ.
 • Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 • Οργανωτικότητα και έμφαση στη λεπτομέρεια
 • Ικανότητα προγραμματισμού και συντονισμού εργασιών
 • Ομαδικό πνεύμα και συνεργασία
 • Καλή γνώση Αγγλικών, χειρισμού Η/Υ και εφαρμογών MS Office
 • Επιθυμητή η Γνώση Νομικού πλαισίου Διαγωνισμών Δημοσίου

Πηγή : https://www.jobfind.gr/JobAd/View/GR/Theseis_Ergasias/e11e5b2c-e6bd-47e4-b2ee-cd6c94dc5b76/