Σύμβουλος ανάπτυξης και διαχείρισης έργων ΑΠΕ(Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας)

Περιγραφή

Εταιρεία Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, για τη στελέχωση των γραφείων της στην Αθήνα, αναζητά Σύμβουλο ανάπτυξης και διαχείρισης έργων ΑΠΕ (ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) για πλήρη απασχόληση στον Τομέα Ιδιωτικών Επενδύσεων.

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα εργαστεί πάνω:

 • στην αδειοδότηση και διαχείριση έργων από ΑΠΕ ( Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας)
 • στον συντονισμό, παρακολούθηση και έλεγχο των ως άνω έργων
 • στην εκπόνηση συναφών οικονομοτεχνικών μελετών βιοσιμότητος

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ  ημεδαπής  η αλλοδαπής προέλευσης, όλων των ειδικοτήτων
 • Μεταπτυχιακός τίτλος επιθυμητός
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών στον τομέα Α Π Ε και στην εκπόνηση συναφών  μελετών βιοσιμότητος
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ, MS Office, google earth, windows περιβάλλον
 • Γνώσεις AutoCAD
 • Άριστη γνώση αγγλικών, επαγγελματικού επιπέδου αποδεκτή (γραπτά και προφορικά είναι απαραίτητο για την επικοινωνία με τους Διεθνείς πελάτες μας)

Επιθυμητά προσόντα:

 • Αναλυτική σκέψη και ικανότητα σύνθεσης
 • Εμπειρία στην έρευνα, επεξεργασία και ανάλυση πληροφοριών και στοιχείων
 • Εξαιρετικές διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ομαδικό πνεύμα, προθυμία, αφοσίωση 
 • Ικανότητα επίτευξης αποτελεσμάτων σε συνθήκες πίεσης και βάσει χρονοδιαγραμμάτων

Παροχές

 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων
 • Προοπτική εξέλιξης σε μία σύγχρονη και δυναμική εταιρεία

Πηγή : https://www.jobfind.gr/JobAd/View/GR/Theseis_Ergasias/34622121-5da5-4531-81ee-fad6947c16c7/