Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής από το Τμήμα Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Το Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας προκηρύσσει την παρακάτω θέση για υποψήφιους διδάκτορες :
“Εμπλουτισμένο Σιτάρι: ένα νέο προϊον υψηλότερης διαιτητικής αξίας με χαμηλή περιεκτικότητα σε μυκοτοξίνες””.
(Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Θωμάς Θωμίδης, Καθηγητής)

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων: 5 Αυγούστου 2022

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία της αίτησης συμβουλευτείτε τη σελίδα “Διδακτορικές Σπουδές“ του τμήματος.

Αίτηση / Κανονισμός διδακτορικών σπουδών / Οδηγός ερευνητικής πρότασης