Αναπτυξιακή Εταιρεία Επιμελητηρίου Χίου : Πρόσληψη στελέχους για τη θέση “Junior Consultant”

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία του Επιμελητηρίου Χίου επιθυμεί να προσλάβει Junior Consultant με τις κάτωθι αρμοδιότητες:
– Εργασίες διοικητικής υποστήριξης
– Διαχείριση και υποστήριξη ενημερωτικών ιστότοπων
– Παρακολούθηση και ενημέρωση (με υπομνήματα) εξελίξεων σε θέματα που αφορούν την Αναπτυξιακή Εταιρεία του Επιμελητηρίου Χίου
– Συμμετοχή στην υλοποίηση Εθνικών & Ευρωπαϊκών Έργων

Απαιτούμενα Προσόντα
– Πτυχίο ΑΕΙ Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικών ή άλλου συναφούς αντικειμένου
– Μεταπτυχιακός τίτλος θα εκτιμηθεί
– Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
– Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
– 1 – 3 έτη συναφούς επαγγελματικής εμπειρίας
– Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και λήψης αποφάσεων
– Προηγούμενη εμπειρία σε διαχείριση Ευρωπαϊκών Έργων θα εκτιμηθεί.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα Βιογραφικά τους Σημειώματα μέσω email στη διεύθυνση: f.vasilikou@chioschamber.gr  έως την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 15:00.

Πηγή : https://chiosjobs.gr/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%80%cf%84%cf%85%ce%be%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%b5%ce%af%ce%b1-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%bc%ce%b5%ce%bb%ce%b7%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%af%ce%bf%cf%85/