Clinical Data Manager – Research Assistant

Ζητείται εξειδικευμένο προσωπικό, υπεύθυνο για τον συντονισμό κλινικών μελετών και τη συλλογή δεδομένων.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο σχολής επαγγελμάτων υγείας ή πληροφορικής
 • Ειδικό πτυχίο ή δίπλωμα στην κλινική έρευνα
 • Εμπειρία στις διεθνείς κλινικές μελέτες, την ανάπτυξη και διαχείριση βάσεων δεδομένων
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας (γραπτά, κατανόηση, ομιλία)
 • Γνώση ιατρικής ορολογίας

Ο Clinical Data Manager – Research Assistant έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 • Συντονίζει και παρακολουθεί την πορεία όλων των κλινικών μελετών (πρωτοκόλλων) στο πεδίο της Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας. Αυτό περιλαμβάνει το άνοιγμα, τη διεξαγωγή και το κλείσιμο των κλινικών μελετών.
 • Τηρεί αρχείο για όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν τις κλινικές μελέτες.
 • Αποτελεί τον συνδετικό και συντονιστικό κρίκο του χορηγού, των εταιριών CRO, των ερευνητών, των ερευνητικών κέντρων και των κανονιστικών αρχών.
 • Επικοινωνεί και συνεργάζεται με τους Επιστημονικά Υπεύθυνους των Πρωτοκόλλων και τα μέλη της ερευνητικής ομάδας για την ομαλή εφαρμογή των κλινικών μελετών.
 • Καταχωρίζει δεδομένα στον ηλεκτρονικό φάκελο (eCRF) της κάθε μελέτης σύμφωνα με τον ιατρικό φάκελο και εντός των χρονοδιαγραμμάτων της μελέτης, όπως επίσης και απαντά στα ερωτήματα (queries) που ανακύπτουν.
 • Συμμετέχει στις συναντήσεις που αφορούν τα πρωτόκολλα.
 • Δημιουργεί αναφορές για την πρόοδο της κάθε κλινικής μελέτης σε μορφή εγγράφων Word ή παρoυσιάσεων Powerpoint ή αντιστοίχων.

Θα πρέπει να είναι άτομο με πρωτοβουλία, άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες και προσοχή στη λεπτομέρεια, να μπορεί να θέτει και να ιεραρχεί προτεραιότητες στον αυξημένο όγκο εργασίας του και να εργάζεται με την ελάχιστη δυνατή εποπτεία και σε αρμονία με τις ανάγκες του πρωτοκόλλου και τις υποδείξεις του συντονίζονται από τον κύριο ερευνητή.

Η πρόσληψη θα γίνει αρχικά με σύμβαση μερικής απασχόλησης (part-time) για 6 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης για σύμβαση πλήρους απασχόλησης (full-time) ανάλογα με τις επιδόσεις και τις ανάγκες που θα προκύψουν.

Αιτήσεις εδώ

Πηγή: https://www.skywalker.gr/elGR/aggelia/ergasias/Clinical-Data-Manager-%E2%80%93-Research-Assistant/0D35B828-7AD2-6C95-CA15-C35F0E2578B9