Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Εφαρμοσμένη Δημόσια Οικονομική και Πολιτική» από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Το ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Δημόσια Οικονομική και Πολιτική του Πανεπιστημίου Πειραιώς είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα, που θα παρέχει εφαρμοσμένη γνώση κυρίως σε στελέχη του ευρύτερου δημοσίου τομέα, αλλά και σε στελέχη οργανισμών που δραστηριοποιούνται σε κλάδους άμεσα επηρεαζόμενους από τη δημόσια πολιτική (ή/και εμπλεκόμενους στη χάραξη αυτής), όπως τράπεζες, συμβουλευτικές επιχειρήσεις, ιδρύματα και ΜΚΟ. 

Οι απόφοιτοι θα διαθέτουν εξειδικευμένες δεξιότητες σε τομείς με επείγουσες ανάγκες, όπως η ανάλυση (ποσοτική και ποιοτική) δημοσίων πολιτικών, η διαχείριση δημοσίων οργανισμών και η στρατηγική επικοινωνία.

Τα μαθήματα διδάσκονται με ένα συνδυασμό διαλέξεων, case studies και εφαρμογών σε τρέχοντα ζητήματα πολιτικής, ούτως ώστε οι φοιτητές να αφομοιώσουν πλήρως τις απαιτούμενες έννοιες και δεξιότητες σε μορφή άμεσα προσαρμοσμένη για την εφαρμογή τους. Στόχος του προγράμματος είναι και η εξειδίκευση των γνώσεων και των εργαλείων αυτών στο πεδίο ενδιαφέροντος του κάθε φοιτητή, μέσα από την επιλογή κατεύθυνσης και μαθημάτων επιλογής, για να μπορούν οι φοιτητές με τη σειρά τους να βρίσκουν απαντήσεις στις προκλήσεις δημόσιας πολιτικής που τους αφορούν.

Το Π.Μ.Σ. έχει σκοπό να:

 • εφοδιάσει τους φοιτητές με την θεμελιώδη γνώση που είναι απαραίτητη για την ενασχόληση στον τομέα των δημοσίων οικονομικών
 • φέρει σε επαφή τους φοιτητές με τα πιο σύγχρονα προβλήματα που απασχολούν και θα απασχολήσουν τον δημόσιο τομέα στο μέλλον
 • προσφέρει ελευθερία επιλογών στον φοιτητή ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του, καλύπτοντας όσο το δυνατόν μεγαλύτερο εύρος θεμάτων μέσω δύο κατευθύνσεων και μαθημάτων επιλογής
 • προετοιμάσει τους φοιτητές για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου
 • δημιουργήσει ειδικευμένους επιστήμονες, ικανούς να καλύψουν ανάγκες σε θέματα αποτελεσματικής διοίκησης του δημοσίου τομέα.

Το Π.Μ.Σ. απευθύνεται σε νέους αποφοίτους Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων ή άλλων συναφών Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, αλλά και εργαζόμενους για σταδιοδρομία ως εξειδικευμένα υψηλόβαθμα στελέχη του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή άλλους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε κλάδους άμεσα επηρεαζόμενους από τη δημόσια πολιτική.

Πέραν όμως αυτών των χαρακτηριστικών, η ιδανική αγορά στόχος είναι οι υποψήφιοι που έχουν μία ή περισσότερες από τα ακόλουθα:

 •  Φιλόδοξοι και εργατικοί νέοι άνθρωποι, που επιθυμούν να αποκτήσουν συγκριτικό πλεονέκτημα στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον της αγοράς εργασίας.
 •  Πτυχιούχοι που επιθυμούν να αναδειχθούν σε ανώτερα και ανώτατα στελέχη του ευρύτερου δημοσίου τομέα, αλλά και σε στελέχη οργανισμών που δραστηριοποιούνται σε κλάδους άμεσα επηρεαζόμενους από τη δημόσια πολιτική ή/και εμπλεκόμενους στη χάραξη αυτής.
 •  Εργαζόμενοι που στοχεύουν σε μια σταθερή και γρήγορη επαγγελματική ανέλιξη στον ευρύτερο δημόσιο τομέα ή άλλους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε κλάδους άμεσα επηρεαζόμενους από τη δημόσια πολιτική.
 •  Φιλόδοξα άτομα, που δεν επιθυμούν να διακόψουν την εργασία τους και αναζητούν εκπαίδευση που να προσαρμόζεται στους βιορυθμούς τους.
 •  Εργαζόμενοι που θέλουν να αποδείξουν ότι εξοπλισμένοι με τα κατάλληλα εφόδια συμβάλλουν στην ταχύτερη ανάπτυξη των μονάδων που εργάζονται, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που ο εργοδότης τους χρηματοδοτεί τις σπουδές.
 •  Άτομα που σκοπεύουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε επίπεδο διδακτορικού διπλώματος.

Αιτήσεις έως: 5 Σεπτεμβρίου 2022

Προκήρυξη

Επικοινωνία: 

Email: apep@unipi.gr, oik-secr@unipi.gr
Τηλ: 210 414-2080, 210 414-2077, 210 414-2296, 6986681356

Ιστοσελίδα προγράμματος

Πηγή : https://www.eduguide.gr/nea2021/metaptyxiako-programma-efarmosmenh-dhmosia-oikonomikh-kai-politi/