Καθημερινή ενημέρωση Πέμπτη 28/07/2022

Guidepoint: Associate, Client Service – Fluent in English (Late Shift)

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

Guidepoint: Associate, Client Service – Corporate Teams

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

Guidepoint: Associate, Client Service – Institutional Teams

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

Guidepoint: Coordinator – Client Service

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

Club Agia Anna Summer Resort: Animateur / Παιδαγωγός – Β. Εύβοια

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

Clinical Data Manager – Research Assistant

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

Project Officer, Data Management – CRS

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Εφαρμοσμένη Δημόσια Οικονομική και Πολιτική» από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

Πανεπιστήμιο Πειραιώς: Κλιματική Κρίση και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (2022-2023)

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

Άλλες ενημερώσεις

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων των ΑΕΙ στο Μητρώο Φοιτητών της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ)

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

Συνεχίζεται το πρόγραμμα Tech Talent School για Εκπαιδευτικούς από τη Socialinnov

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.