Καθημερινή ενημέρωση Τετάρτη 27/07/22

Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος σύμβαση έργου

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Senior Associate, EU Green Deal Diplomacy ECF – European Climate Foundation Brussels, Paris or Berlin

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Ocean Policy Officer WWF European Policy Programme Brussels, Belgium

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Μία (1) θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο έργο SpArch

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής – Υποτροφία για φοίτηση στο ΠΜΣ “Διοίκηση Αθλητισμού”

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Εκ νέου Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Π.Μ.Σ. ‘Research in Marine Sciences’ ακαδ. έτους 2022-2023

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Άλλες ενημερώσεις:

Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Repair3D Θερινό Σχολείο 2022

Περισσότερες πληροφορίες εδώ