Εκ νέου Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Π.Μ.Σ. ‘Research in Marine Sciences’ ακαδ. έτους 2022-2023

Το Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ίδρυσε και λειτουργεί από το ακαδ. έτος 2018-19, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/17, αγγλόφωνο Πρόγραμμα  Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «RESEARCHINMARINESCIENCES (Έρευνα στις Θαλάσσιες Επιστήμες)». Η παρούσα Πρόσκληση εκδίδεται σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 473/20.04.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και αφορά στην επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών για το ακαδημαϊκό έτος 2022‐2023 για την πλήρωση των κενών θέσεων. Το Π.Μ.Σ. διαρκεί τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα, υλοποιείται σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης με πρότυπες συνδυαστικές μορφές εκπαίδευσης και απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην θεματική «Research in Marine Sciences (Έρευνα στις Θαλάσσιες Επιστήμες)».

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλλουν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου https://nautilus.aegean.gr/ (παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης https://nautilus.aegean.gr/applicant_manual.pdf)  έως και τις 2 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή

Περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 2/09/22