Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διδακτορικών σπουδών του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης καλεί όσους ενδιαφέρονται να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή στο Τμήμα να υποβάλουν την αίτησή τους στη Γραμματεία (Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών) του Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Πανεπιστημιούπολη, 69 100 Κομοτηνή) από την Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2022 μέχρι και την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2022.

Για να δείτε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ολόκληρη την προκήρυξη πατήστε εδώ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 16/09/22