Γραμματειακή υποστήριξη και οικονομική διαχείριση – Αθήνα – Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας»

Ο Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας» αναζητεί υποψήφια/ο για την κάλυψη μίας (1) θέσης μερικής απασχόλησης (4 ωρών), στην γραμματειακή υποστήριξη και οικονομική διαχείριση.

Αρμοδιότητες:

 • Διαχείριση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Αρχειοθέτηση εγγράφων, διευθέτηση συμβολαίων
 • Διαχείριση λειτουργικών γραφείου και τηλεφωνικής γραμμής
 • Συναλλαγές σε δημόσιες υπηρεσίες για λογαριασμό του Συλλόγου
 • Διαχείριση λογαριασμού στην Τράπεζα (μισθολογικές πληρωμές προσωπικού, προμηθευτών κλπ)
 • Έλεγχος ταμείου σωματείου και καταχώρηση εσόδων – εξόδων σε αρχείο
 • Άμεση συνεργασία με τον λογιστή του Σωματείου, το Διοικητικό συμβούλιο και την ομάδα
  γραφείο

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή συναφές πτυχίο
 • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (MS OFFICE)

Επιθυμητά προσόντα:

 • Ομαδικό πνεύμα και συνεργασία
 • Προϋπηρεσία 2 ετών

Άτομα με γνώσεις οικονομικών θα προτιμηθούν.

Όλες οι αιτήσεις θα αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικές.

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με αυστηρά κριτήρια που σχετίζονται με το παραπάνω κείμενο.

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν και ψηφιακά (μέσω διαδικτυακής συνάντησης).

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων (αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας
«ngoHeroes») ορίζεται η 05/09/2022.

Τα βιογραφικά που θα αποσταλούν εκτός της πλατφόρμας θα αποκλειστούν.

Πηγή : https://ngoheroes.gr/job/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%B8%CE%AD%CE%B1%CF%82-%CE%B1%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1-100-%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84-2/