ΔΠΜΣ “Επιστήμες της Αγωγής μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων” από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων» συνδιοργανώνεται από τα Τμήματα Βιοϊατρικών Επιστημών και Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Π.Α.Δ.Α.)
(Το εν λόγω πρόγραμμα αποτελεί επανίδρυση του εν ενεργεία ΔΠΜΣ: «Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων») 

Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι η μετεκπαίδευση στις Επιστήμες της Αγωγής, με παράλληλη αξιοποίηση τόσο των Νέων Τεχνολογιών όσο και προσεγγίσεων από το πεδίο των Βιοϊατρικών Επιστημών

Το πρόγραμμα σπουδών, χαρακτηριζόμενο από διεπιστημονικότητα και εναρμονισμένο με το πλαίσιο των πλέον σύγχρονων παιδαγωγικών τεχνικών και μεθόδων διδασκαλίας, διαρθρώνεται σε τρεις ειδικεύσεις σπουδών, καλύπτοντας όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, γενικής και ειδικής αγωγής.

Το ΔΠΜΣ προσφέρει δυνατότητα επιλογής μίας εκ των τριών (3) κατευθύνσεων σπουδών:

 1. Προσχολικής Αγωγής
 2. Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 3. Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης

Απευθύνεται στον εκπαιδευτικό αλλά και σε οποιονδήποτε πτυχιούχο δραστηριοποιείται ή ενδιαφέρεται να δραστηριοποιηθεί στο χώρο της εκπαίδευσης, της ειδικής αγωγής και της αγωγής παιδιών προσχολικής ηλικίας, καθώς εξασφαλίζει στους αποφοίτους του Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια (ΦΕΚ 3784/τ. Β’/14- 10-2019).

Οι σπουδές στην ειδίκευση «Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης» του ΔΠΜΣ έχουν διαπιστωμένη συνάφεια με το αντικείμενο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1812/τ. Β΄/29-04-2021).

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 • Είναι διετές, διαρθρωμένο σε τέσσερα (4) εξάμηνα, και εξασφαλίζει 120 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS).
 • Ως μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής, παρέχει Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια.
 • Η αποφοίτηση από την ειδίκευση «Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης» εξασφαλίζει όλα τα προνόμια ενός μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ένταξη στους κύριους πίνακες εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής).
 • Τα μαθήματα διεξάγονται Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο.
 • Δυνατότητα και εξ αποστάσεως παρακολούθησης, μέσω σύγχρονης τηλεκπαίδευσης.
 • Περιλαμβάνει Πρακτική Άσκηση, στοχεύοντας στην εφαρμογή των γνώσεων και δεξιοτήτων σε πραγματικό εκπαιδευτικό περιβάλλον. 
 • Εξασφαλίζει τον ανώτατο αριθμό μορίων στο νέο Σύστημα Διορισμών Εκπαιδευτικών (20) και στη μοριοδότηση υποψηφίων στελεχών εκπαίδευσης (4).
 • Παρέχει βεβαίωση για την επάρκεια γνώσης χειρισμού Η/Υ, αναγνωρίσιμη από το ΑΣΕΠ. 
 • Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 3.900€, με δυνατότητα άτοκων δόσεων και υποτροφιών. 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέχρι και τις 18 Σεπτεμβρίου 2022 στη διεύθυνση: εδώ

Για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών συνυπολογίζονται ο φάκελος υποψηφιότητας και η προσωπική συνέντευξη.

Πηγή : https://www.eduguide.gr/nea2021/dpms-paidagwgikh-mesw-kainotomwn-texnologiwn-kai-bioiatrikwn-pro/