Μαθηματικοί

Από εταιρία ανθρώπινου δυναμικού και για λογαριασμό εταιρίας-συνεργάτη ζητούνται συνεργάτες θετικών σπουδών και κατεύθυνσης και ειδικότερα:

3 Μαθηματικοί

που με συγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης θα ενταχθούν σε διοικητικές θέσεις συνεργασίας.

Προϋποθέσεις συνεργασίας:

  • Απόφοιτοι pανεπιστημίου μαθηματικού τμήματος
  • Ισχυρό προφίλ προσωπικότητας με θέληση για εξέλιξη και καριέρα
  • Άτομα τα οποία θέλουν να επιτυγχάνουν μετρήσιμους και απαιτητικούς στόχους
  • Άτομα που διαθέτουν υψηλές επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες

Η εταιρία προσφέρει ένα εξαιρετικό σύστημα απολαβών, το οποίο θα αναλυθεί στην προσωπική συνέντευξη.

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]