Εθνική Ασφαλιστική: Risk Manager

Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, που διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα πωλήσεων, με εξειδίκευση και εμπειρία που έχουν αποκτηθεί διαχρονικά, συνεχίζει να δημιουργεί ασφαλιστική συνείδηση για πάνω από 130 χρόνια στην Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια προστατεύουμε τους ανθρώπους σε σημαντικούς τομείς της ζωής τους: εξασφάλιση από κινδύνους, διασφάλιση της υγείας, διαχείριση και δημιουργία καλύτερων οικονομικών συνθηκών για το μέλλον τους.

Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ δημιουργεί θέσεις εργασίας εξειδικευμένων στελεχών τα οποία θα έχουν την ικανότητα να:

 • αναπτύσσουν και να επιτυγχάνουν συγκεκριμένους στόχους εργασιακών προγραμμάτων που αφορούν την κάλυψη αναγκών των υποψηφίων πελατών.
 • σχεδιάζουν και υλοποιούν το συμφωνημένο business plan που θα αναλάβουν για την προώθηση των προϊόντων και τον εργασιακό προγραμματισμό τους.
 • συνεργάζονται με τη δημιουργική ομάδα πωλήσεων για την ταχύτερη εκμάθηση των κανόνων λειτουργίας και ανάπτυξης των δεξιοτήτων τους.

Εξασφαλίζονται:

 • Σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα συνεχόμενης ροής με δυνατότητα εκμάθησης εξ αποστάσεως, με εταιρικό ηλεκτρονικό γραφείο
 • Ολοκληρωμένο σύστημα αμοιβών, με χρηματοδοτούμενη υποστήριξη και συνεχές αμειβόμενο χαρτοφυλάκιο
 • Συγκεκριμένο πλάνο εξέλιξης του εταιρικού κανονισμού οικονομικής φύσεως αλλά και προαγωγών
 • Ευέλικτο πρόγραμμα εργασίας (ιδιαίτερα για γυναίκες με οικογενειακές υποχρεώσεις), συνδυασμός εργασίας από το σπίτι και εταιρική παρουσία (δεν είναι απομακρυσμένη εργασία)
 • Νέες διαδικασίες που μπορούν να στηρίξουν ακόμη καλύτερα νέους ανθρώπους σε έναν ανερχόμενο και πολλά υποσχόμενο κλάδο και επάγγελμα, που θα δημιουργήσει τα νέα επαγγελματικά στελέχη στην ιδιωτική ασφάλιση και συμβουλευτική πώληση αρχικά, με εξέλιξη στο Sales Management

Προαιρετικά προσόντα:

Οι ενδιαφερόμενοι είναι καλό να έχουν:

 • προϋπηρεσία ή ανάλογη εμπειρία σε ανάλογα τμήματα πωλήσεων και προώθησης υπηρεσιών – προϊόντων
 • ελάχιστη εμπειρία και ικανότητα στη διαχείριση πολλαπλών καθηκόντων
 • ηγετικές, οργανωτικές και διαπραγματευτικές ικανότητες
 • ανεπτυγμένες δεξιότητες στην επικοινωνία και τις διαπροσωπικές σχέσεις
 • ικανότητα προσέγγισης μέσω ψηφιακών τεχνολογιών αλλά και κλασικών επαφών
 • ανάλογο τίτλο σπουδών σε τομείς Marketing, Επικοινωνίας ή παρόμοιο κλάδο

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Πηγή: https://www.skywalker.gr/elGR/aggelia/ergasias/Risk-Manager62/1C17D4AF-E6F6-3A27-83FC-C3CA86E44725