Πρόσκληση θέσεων υποψηφίων διδακτόρων του Εργαστηρίου Χρηματοοικονομικής, Ανάλυσης Δεδομένων και Λογιστικών Μελετών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Προκήρυξη:

Το Εργαστήριο Χρηματοοικονομικής, Ανάλυσης Δεδομένων και Λογιστικών Μελετών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προσκαλεί ενδιαφερόμενους για θέσεις υποψηφίων διδακτόρων (διδακτορικών φοιτητών) στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

 • Modelling poverty and inequality dynamics
 • Small Area Methods for a) social indicators and b) public health indicators
   
 • Οικονομική και Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων
 • Μακροοικονομικά Μεγέθη
   
 • Πληροφορική, Ανάλυση Δεδομένων και εφαρμογές τους στην Οικονομία
   
 • Green Accounting
 • Sustainable Finance and Accounting
   
 • Climate Finance and Fund Behavior
 • Informational Content of Firms’ Cash Flows
 • Energy and Carbon Print of Cryptocurrencies Market
   
 • Δημόσιο – Οικονομικό Δίκαιο
 • Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) με έμφαση στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς
 • Δίκαιο Προστασίας του ανταγωνισμού στο πλαίσιο της ελληνικής αγοράς και στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ
 • Διεθνές Δίκαιο του εμπορίου και των επενδύσεων
 • Πολιτικές της ΕΕ στον τομέα του διεθνούς εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών και στον τομέα των διεθνών επενδύσεων
 • Συμφωνίες της ΕΕ για τη ρύθμιση του διεθνούς εμπορίου και των διεθνών επενδύσεων

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, όπου θα αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές (απαραίτητος ο μεταπτυχιακός τίτλος), καθώς και η εκπαιδευτική, επαγγελματική, ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα του υποψηφίου/ας στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου findaccr@go.uop.gr.

Η προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος με την αποστολή των παραπάνω είναι η 31/8/2022.

Η αρμόδια Επιστημονική Επιτροπή αφού συλλέξει τα βιογραφικά των υποψηφίων θα καλέσει τους/τις υποφήφιους/ες σε συνέντευξη.

Για την αξιολόγηση και έγκριση των αιτήσεων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής θα τηρηθεί η διαδικασία που προβλέπεται στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών (άρθρα 4-6) του Τμήματος (ΦΕΚ 393/Β’/ 10-2-2020)

B. Μπαμπαλός, Επικ. Καθηγητής, Διευθυντής Εργαστηρίου

Προκήρυξη

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 31/08/22

Πηγή: https://www.eduguide.gr/grad/prokyriksi_phd/2022-prosklisi-theseon-ypopsifion-didaktoron-tou-ergastiriou-hrimatooikonomikis-analysis-dedomenon-kai-logisti,1968