ΑΣΠΑΙΤΕ: Πρόσκληση για εισαγωγή στα προγράμματα ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ

Η ΑΣΠΑΙΤΕ ανακοινώνει την έναρξη του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) και του Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) για το έτος 2022-2023.

Η εισαγωγή των σπουδαστών για το έτος 2022-2023 θα γίνει με δημόσια, ανοικτή προς το κοινό, ηλεκτρονική κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί την 26/8/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στις εγκαταστάσεις της ΑΣΠΑΙΤΕ στην Αθήνα.

Υποβολή αίτησης συμμετοχής στην κλήρωση

Η υποβολή αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.aspete.gr/ και βάσει των σχετικών οδηγιών του παραρτήματος Α. Μετά τη λήξη της προθεσμίας για υποβολή αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται για τα επόμενα στάδια της διαδικασίας και τις προθεσμίες ενέργειάς τους με δική τους ευθύνη και μέριμνα αποκλειστικά μόνο μέσω της ιστοσελίδας www.aspete.gr/. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από Πέμπτη 14/7/2022, ώρα 12:00 έως Τετάρτη 24/8/2022, ώρα 19:00. Οι υποψήφιοι επιτρέπεται να υποβάλουν μία και μόνο αίτηση, σε μία και μόνο πόλη και σε μία και μόνο κατηγορία εισαγομένων.

Για όλες τις απαραίτητες πληροφορίες δείτε εδώ και τις ακόλουθες προκηρύξεις: 

  • Την προκήρυξη του προγράμματος Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.
  • Την προκήρυξη του προγράμματος Π.Ε.ΣΥ.Π.

Πηγή: https://www.eduguide.gr/nea/aspaite-prosklhsh-gia-eisagwgh-sta-programmata-eppaik-kai-pesyp/

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 24/8/2022, ώρα 19:00